Online meeting Vrijwilligers behouden in Coronatijd

11/2: online intervisie bijeenkomst vrijwilligerscoördinatoren

Wat we vaak horen van vrijwilligerscoördinatoren is dat er weinig tijd en gelegenheid is om kennis en ervaringen uit te wisselen met collega coördinatoren. Terwijl dat juist heel leerzaam is. Daarom starten we met online intervisie bijeenkomsten.

In deze online bijeenkomst beginnen we met een korte uitleg van de methodiek voor effectieve intervisie. Daarna gaan we deze methodiek meteen toepassen met praktijkcases.

Intervisie: wat is dat eigenlijk?

“Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam (of in opleiding) zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen, oogmerk is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert.” (bron: Wikipedia)

Intervisie is geschikt voor vrijwilligerscoördinatoren die zich herkennen in de volgende voorbeelden:

  • Als vrijwilligerscoördinator wordt er veel van mij gevraagd. Ik moet veel regelen rond de vrijwilligers maar heb maar beperkte bevoegdheden, hoe ga ik daarmee om?
  • Vrijwilligers zijn er in alle soorten en maten: hele waardevolle, maar ook vrijwilligers die (te?) veel tijd kosten in de begeleiding. Waar leg je de grens van wat nog kan en mag?
  • De medewerkers in de organisatie zijn zich niet altijd bewust van de waardevolle inzet van vrijwilligers. Het voelt soms echt als tegen de stroom inroeien. Hoe bereik ik een positieve mindset bij medewerkers rondom vrijwilligers?
  • Bij veranderingen is het moeilijk om vrijwilligers mee te krijgen. Regelmatig blijven vrijwilligers hangen in de manier zoals het altijd werd gedaan.

Kortom, vragen en dilemma’s die je bezig kunnen houden bij de uitoefening van je beroep als vrijwilligerscoördinator.

Doelgroep:
De online intervisie is bedoeld voor vrijwilligerscoördinatoren die in de praktijk actief aan de slag zijn als coördinator en veel van bovenstaande voorbeelden herkennen. Je kunt meer of minder ervaring hebben met vrijwilligerscoördinatie: wanneer je elkaar ontmoet tijdens intervisie werkt die combinatie juist verrijkend.

Cursusvorm:
Deze bijeenkomst vindt online plaats via Zoom. Tijdens de bijeenkomst gaat het over actuele thema’s die spelen bij de het coördineren van vrijwilligers. Rondom een thema worden praktijkcases en dilemma’s besproken. Van deelnemers wordt verwacht dat ze actief meedoen aan de discussie.

Thema deze intervisiebijeenkomst:
Bouwen aan vrijwilligersinzet in coronatijd.

Tijdens de intervisiebijeenkomst ga je als deelnemer uitgebreid over dit thema in gesprek met andere deelnemers.

Docenten:
We werken uiteraard alleen met ervaren gespreksleiders intervisie.

Wat leer je?
Na afloop van de bijeenkomst:

  • Kun je uitleggen welke intervisiemethodiek je hebt gebruikt en deze toepassen in de praktijk;
  • Heb je kennis en ervaringen van een actueel thema rond vrijwilligerscoördinatie uitgewisseld met je collega vrijwilligerscoördinatoren;
  • Kun je de inhoud van de intervisiebijeenkomst toepassen op je eigen werkzaamheden.

Benodigde voorkennis en ervaring:
Voor deze training is geen specifieke voorkennis en ervaring vereist.

Studiepunten en certificaat:
Na afloop ontvang je 2 studiepunten en een getuigschrift. Als je in 2021 totaal 4 studiepunten hebt gehaald bij Kenniscentrum Vrijwilligers ontvang je het certificaat Vrijwilligerscoördinatie Update 2021. * Zie toelichting onderaan deze pagina.

Overige informatie:
Deze online intervisie wordt gegeven via Zoom. Om deel te nemen aan deze online intervisie heb je een PC, laptop, tablet of smartphone nodig.

Kosten:
De kosten voor deze online intervisie bijeenkomst: €95,= ex. BTW per deelnemer.

Wanneer:
Donderdag 11 februari 2021.
Van 13:00 – 15:30 uur.

Inschrijven intervisiebijeenkomst:

* Wat is het certificaat Vrijwilligerscoördinatie Update 2021?
Dit is een update van het Certificaat Vrijwilligerscoördinatie. Het certificaat heb je in je bezit als je in de afgelopen 3 jaar de Cursus Vrijwilligers Coördinatie hebt gevolgd bij Kenniscentrum Vrijwilligers. Als je in 2021 in totaal 4 studiepunten hebt verzameld door trainingen te volgen bij Kenniscentrum Vrijwilligers, ontvang je na afloop gratis het Certificaat Vrijwilligerscoördinatie Update 2021.