Gemeenten moeten een heldere visie hebben op de waarde van vrijwilligerswerk

Gemeenten moeten een heldere visie hebben op de waarde van vrijwilligerswerk*.

Gemeenten moeten een heldere visie hebben op de waarde van vrijwilligerswerk, voordat ze keuzes maken over de inzet ervan. Dat betogen de onderzoekers Walz en Witkamp.

In 2021 deden Walz en Witkamp voor de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) onderzoek naar het beleid dat gemeenten voeren om vrijwilligerswerk te faciliteren en te stimuleren.

Uit hun onderzoek volgt dat gemeenten er slim aan doen de waarde van vrijwilligerswerk te zoeken op drie plekken: bij de vrijwilliger zelf, bij de directe ‘profijthebbenden’, en bij de samenleving als geheel.

De eerste hoek van de driehoek zijn de vrijwilligers. Dat is logisch: zonder vrijwilligers geen vrijwilligerswerk. Maar de vrijwilligers zijn ook een van de groepen die zelf baat hebben bij vrijwilligerswerk.

Ook de waarde voor ‘de ontvangers’ ligt voor de hand. Met name in het sociaal domein waar vrijwilligers vaak gekoppeld zijn aan een persoon die direct baat heeft bij de geboden ondersteuning.

De daadwerkelijke maatschappelijke waarde van vrijwilligerswerk zit echter op een ander niveau. Dit gaat om de relevantie die vrijwilligerswerk heeft voor de (lokale) gemeenschap. Intrigerend is het feit dat mensen trots zijn als er in hun gemeente veel vrijwilligerswerk gedaan wordt.

Walz en Witkamp betogen dat bij goed vrijwilligerswerkbeleid er sprake is van balans tussen de opbrengsten voor de vrijwilliger, de profijthebbende én de samenleving als geheel. Vrijwilligerswerk kan soms problemen oplossen voor de gemeente, maar dat is niet het bestaansrecht van vrijwilligers. Een te nauwe visie op de waarde van vrijwillige inzet slaat de plank bij voorbaat mis. Lees hier het hele artikel.

* Bron: sociale vraagstukken.

> Ben je vrijwilligers coördinator en zoek je een betaalbare én praktisch ingestoken cursus?
Dan is onze basiscursus Vrijwillligerscoördinatie of de verdiepcursus Leidinggeven aan Vrijwilligers iets voor jou.