De waarde van vrijwilligerswerk: Geef betrokken burgers kansen

Vrijwilligers zijn voor onze samenleving onmisbaar. Ze worden vaak gezien als ‘het stille midden’. Voor het project ‘Doorkijkers’ van platform Delftse Bruggen werden ruim vijftig vrijwilligers uit Delft geïnterviewd over hun drijfveren. George Gelauff maakte na afloop van het project de balans op.

Op allerlei plaatsen pakken burgers als vrijwilliger taken op die de overheid afstoot. Drie vrijwilligers die een buurtspeeltuin in Delft beheren, vertellen dat de gemeente in 2011 besloot het oude buurthuis in de wijk af te breken. “Alles is toen, onaangekondigd, gesloopt en afgevoerd, zelfs de biljarttafel was verdwenen. We zijn toen de hele buurt door gegaan om geld op te halen en in 2012 is er een stichting opgericht.” Dat geld is gebruikt voor speeltoestellen en groen.

Deze actie komt voort uit betrokkenheid bij de buurt en de samenleving. Vrijwilligers brengen op allerlei manieren betrokken burgerschap in de praktijk. Dat is hard nodig in deze tijd. Ze verdienen dan ook steun van beleid dat hun inzet erkent en stimuleert.

In de interviews met meer dan vijftig vrijwilligers in Delft benadrukken zij dat de betrokkenheid van twee kanten moet komen. Ze willen gezien worden als serieuze gesprekspartner. Hun ervaringen kunnen zinvolle informatie bieden voor gemeentelijk beleid. Ook geven deze vrijwilligers aan moeilijk te kunnen zonder enige vorm van financiële ondersteuning.

De diversiteit van vrijwilligersinitiatieven biedt kansen om aan te sluiten bij lokale of persoonlijke omstandigheden. De kleinschaligheid ervan staat echter op gespannen voet met het streven naar doelgerichtheid, efficiëntie en schaalvergroting in de uitvoering van beleid. Beleidsmakers hebben regelmatig te maken met deze afruil tussen diversiteit en schaal. Erkenning en ondersteuning van vrijwilligers vraagt beleid dat het belang ziet van diversiteit.

Vrijwilligers ontplooien zich wanneer beleidsmakers aandacht, erkenning en een duwtje in de rug geven. Dat kan door ze af en toe in het zonnetje te zetten, maar vooral door ze serieus te betrekken bij het gemeentelijk beleid. Gericht vragen wat er beter kan in de stad, meedenken over nieuwe plannen, feedback geven op de uitvoering. En het kan door middel van kleinschalige financiële ondersteuning die experimenteren mogelijk maakt en continuïteit waarborgt.

* Bron: nieuwwij.nl. Dit was een beknopte samenvatting. Lees hier het gehele artikel.

> Ben je vrijwilligers coördinator en zoek je een betaalbare én praktisch ingestoken cursus?
Dan is onze basiscursus Vrijwillligerscoördinatie of de verdiepcursus Leidinggeven aan Vrijwilligers iets voor jou.