Vrijwilligers registratie systeem Fenna: ontdek de voordelen!

Verbod op nevenwerkzaamheden – zoals vrijwilligerswerk – mag niet meer vanaf 1 augustus*.

Een werkgever kan een werknemer vanaf 1 augustus 2022 niet meer verbieden om buiten de arbeidsovereenkomst voor anderen te werken, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk. Als werkgever mag je alleen een verbod op nevenwerkzaamheden afspreken als jij hiervoor een gegronde reden hebt.

Zo’n gegronde reden is bijvoorbeeld gezondheid en veiligheid, de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, het vermijden van belangenconflicten of overschrijding van de arbeidstijdenwet. Deze wetswijziging is het gevolg van Europese regelgeving (Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden) en treedt in werking met ingang van 1 augustus 2022.

Hoe werkt het bij bestaande overeenkomsten? Loop de afgesproken nevenwerkzaamheden bedingen die in overeenkomsten vermeld staan na. Is er een goede reden, waardoor het gerechtvaardigd is om het verbod te handhaven (zie hierboven)? Dan blijft het beding geldig. Wanneer er geen geldige reden is, kan de werkgever een werknemer niet langer aan het verbod houden.

> Ben je vrijwilligers coördinator en zoek je een betaalbare én praktisch ingestoken cursus?
Dan is onze basiscursus Vrijwillligerscoördinatie of de verdiepcursus Leidinggeven aan Vrijwilligers iets voor jou.

* Bron: Kvk.nl. Lees hier het gehele artikel.