Vrijwilligers coördineren in de praktijk

Bij vrijwilligers coördineren in je organisatie komt het nodige kijken. In het kort komt het neer op de volgende activiteiten, en deze indeling zie je terug hier op de website van Vrijwilligersaanzet:

 • Werven
  Lees meer over het werven van vrijwilligers.
 • Organiseren
  Lees meer over het organiseren van vrijwilligers.
 • Registreren
  Lees meer over het registreren van vrijwilligers.
 • Motiveren
  Lees meer over het motiveren van vrijwilligers.
 • Opleiden
  Lees meer over het opleiden van vrijwilligers.

Ben je vrijwilligerscoördinator en op zoek naar een goede en betaalbare cursus?
Dan is de Cursus Vrijwilligers Coördinatie In 2 Dagen iets voor jou.

Uitgebreide taakomschrijving vrijwilligerscoördinator

Als je op zoek bent naar een meer gedetailleerde beschrijving van het werk van een vrijwilligerscoördinator, dan biedt het onderstaande houvast:

Coördinatietaken:

 • Input leveren aan het management voor het opstellen en onderhouden van het vrijwilligersbeleid;
 • Relevante ontwikkelingen vertalen naar voorstellen die het vrijwilligerswerk in de organisatie verbeteren;
 • Kansen en bedreigingen voor het vrijwilligerswerk in de organisatie signaleren en uitwerken;
 • Leiding geven aan de vrijwilligers in de richting van de gewenste resultaten;
 • Begeleiden van vrijwilligers via een-op-een contact, werkgroepen en plenaire bijeenkomsten;
 • Actief werven van vrijwilligers middels op te stellen wervingsplannen en campagne;
 • Wensen en behoeften van vrijwilligers in kaart brengen en deze afstemmen op de behoefte van de organisatie;
 • Intakegesprekken voeren en inventariseren potentieel vrijwilliger;
 • Overleggen met collega’s en inventariseren beschikbaar werk /gevraagde vrijwilligers;
 • Aanvragen voor vrijwilligers van collega’s binnen de organisatie in behandeling nemen;
 • Aanleveren van gegevens bij HRM t.b.v. het opstellen van contracten;
 • Adressenbestand en urenadministratie beheren;
 • Organiseren van activiteiten om onderlinge contacten en betrokkenheid van vrijwilligers met de organisatie te versterken (vrijwilligersuitje en introductiemiddag nieuwe vrijwilligers);
 • Contacten onderhouden met instanties die vrijwilligers begeleiden zoals re-integratiebureaus;

Operationele taken:

 • Verzorgen van introductie en opleiden van vrijwilligers;
 • Opstellen van roosters en indelen, resp. oproepen van vrijwilligers;
 • Verdelen van de werkzaamheden, geven van aanwijzingen en instructies in samenwerking met de (junior)conservator;
 • Motiveren van vrijwilligers en zorgen voor een goede samenwerking;
 • Deelnemen aan lokaal en regionaal netwerkoverleg voor kennisdeling;
 • Behartigen van de personele aangelegenheden binnen de groep vrijwilligers.

Vacaturebeschrijving coördinator vrijwilligers

Gaat je organisatie een vacature uitzetten voor de functie van coördinator vrijwilligers. Download hier een voorbeeld vacaturetekst.

>> Wil je over dit onderwerp een thema-avond of training organiseren? Lees dan hier verder.

Met dit artikel wil Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet praktische tips geven voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.

Vrijwilligers Coördineren een vak apart