Huub van DommelenOver de initiatiefnemer

Kenniscentrum Vrijwilligers en VrijwilligersAanZet.nl zijn opgericht door Huub van Dommelen.

In 2012 startte hij met Webbieb, een platform waarmee hij openbare en hoger onderwijs bibliotheken ondersteunde met marketing en narrowcasting via oplossingen, advies en trainingen. In 2016 werd hij eigenaar van Arradis, leverancier van maaltijdregistratie software in de zorg en welzijnsector.

Via de bovengenoemde activiteiten kwam Huub veel bij bibliotheken en organisaties in de zorg en welzijn. Het viel hem op dat deze organisaties steeds meer met vrijwilligers werken. Hoewel men het allerbeste met deze vrijwilligers voor heeft, zag Huub dat instrumenten om het vrijwilligerswerk goed te organiseren regelmatig ontbreken. Elke organisatie vindt vaak opnieuw het wiel uit en uitwisseling van kennis en ervaring is er maar mondjesmaat.

Om daarbij ondersteuning te bieden richtte Huub daarom Kenniscentrum Vrijwilligers op. Via het online platform VrijwilligersAanZet.nl wordt kennis en ervaring over het werken met vrijwilligers gedeeld. Daarbij kan gedacht worden aan ervaringen delen van organisaties, handreikingen voor het werven, begeleiden en organiseren van vrijwilligers, het organiseren van studiemiddagen etcetera.

Kenniscentrum Vrijwilligers nam naast het online platform VrijwilligersAanZet.nl het initiatief tot de ontwikkeling van de online registratietool Fenna, waarmee het organiseren van vrijwilligerswerk wordt vereenvoudigd. Fenna is ontwikkeld in samenspraak met organisaties die veel ervaring hebben met de inzet van vrijwilligers.

Lees hier meer over de werkervaring en opleidingsachtergrond van Huub van Dommelen.

Naar de contactgegevens van Kenniscentrum Vrijwilligers.