Vrijwilligersraad voor je vrijwilligers

Wel of geen vrijwilligersraad?

Heeft het wel of geen zin om een vrijwilligersraad te starten?

Regelmatig krijgen wij de vraag of het zinvol is om te beginnen met een vrijwilligersraad: een orgaan wat de belangen van de vrijwilligers behartigt. Vaak heeft een vrijwilligersraad een actieve rol op de volgende gebieden (Bron: NOV): 

  • Belangenbehartiging
  • Beleidsbeïnvloeding
  • Betrokkenheid en motivatie stimuleren
  • Communicatie en afstemming
  • Benutten van expertises

Heeft het nu wel of geen zin om een vrijwilligersraad te starten? Of dit zinvol is hangt af van:

  • De wijze waarop de raad georganiseerd is.
  • Wie er in de raad de vrijwilligers vertegenwoordigen.

Wijze waarop de vrijwilligersraad georganiseerd is.

Wanneer de vrijwilligersraad serieus wordt opgezet dan is er sprake van een formele status die de vrijwilligersraad heeft. Het is dan een formeel overlegorgaan binnen de organisatie, met een eigen reglement. In dit reglement kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat de vrijwilligersraad het recht heeft de directie te adviseren, gevraagd en ongevraagd, over zaken die van belang zijn voor de vrijwilligers. Eventueel kan er ook een samenwerkingsovereenkomst overeengekomen worden. Daarin is het adviesrecht van de vrijwilligersraad formeel vastgelegd: de onderwerpen waarbij de directie altijd eerst advies moet vragen aan de vrijwilligersraad voordat er een definitief besluit genomen kan worden, worden in de samenwerkingsovereenkomst benoemd.

Wie er in de raad de vrijwilligers vertegenwoordigen.
Het is mooi als er een vrijwilligersraad is, en nog mooier als de functie van de vrijwilligersraad een formele status heeft. Zeker zo belangrijk echter is dat er vrijwilligers zijn die zitting willen nemen in de vrijwilligersraad en hier op goede wijze invulling aan geven. Qua aard en omvang kun je de werkzaamheden het beste vergelijken met het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad. Net als bij een medezeggenschapsraad valt het in de praktijk niet altijd mee om vrijwilligers te vinden die plaats willen nemen in de vrijwilligersraad.

Kun je wel vrijwilligers hiervoor vinden?
Dat is een serieuze vraag die speelt bij het starten (en onderhouden) van een vrijwilligersraad. Het kan namelijk lastig zijn om genoeg vrijwilligers te vinden die in de vrijwilligersraad plaats willen nemen. Dit bleek in een discussie over dit onderwerp in onze Facebookgroep Vrijwilligerscoördinatie. Zo schrijft vrijwilligerscoördinator Sanne: “Wij hebben een vrijwilligersraad, maar eerlijk gezegd is er weinig animo onder de vrijwilligers om deel te nemen aan de raad. Met moeite 3 mensen gevonden op ca. 650 vrijwilligers. Mensen willen toch liever vooral uitvoerend bezig zijn leert de ervaring.”

Conclusie:
Het kan zeker nuttig zijn om een vrijwilligersraad te starten. Denk dan eerst wel goed na over de verankering van deze raad in de organisatie: wat is de formele rol van deze raad en leg afspraken hierover vast in een reglement, eventueel aangevuld met een samenwerkingsovereenkomst. Wanneer dat niet gebeurt heeft een vrijwilligersraad niet zoveel zin en kan het leiden tot teleurstelling, niet alleen bij de vrijwilligers maar bij iedereen in de organisatie.

>Ben je vrijwilligers coördinator en zoek je een betaalbare én praktisch ingestoken cursus?
Dan is de online cursus ‘Vrijwilligers Coördinatie’ Iets voor jou> Hier meer info.

Met dit artikel wil Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet praktische tips geven voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze gratis nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.