Tegenwoordig zijn er vrijwilligers in allerlei soort en maten. Waar het vroeger heel normaal was dat een vrijwilliger tientallen jaren vrijwilligerswerk voor een en dezelfde organisatie deed, is er tegenwoordig veel meer verloop. De honkvaste vrijwilliger bestaat nog wel, maar de flexibele vrijwilliger, die projectmatig een klus doet en dan weg is, of de vrijwilliger die na een half jaar iets anders gaat doen, is in opkomst.

De uitdaging om vrijwilligers aan je organisatie te binden wordt hiermee groter. Hieronder 5 tips om vrijwilligers te binden aan je organisatie:

5 tips om vrijwilligers te binden:

Waardering uiten.

Het lijkt vanzelfsprekend, maar iedereen en dus ook de vrijwilliger wordt graag gewaardeerd. Persoonlijk, in woorden maar ook met een uitstapje, een kerstpakket of een verjaardagskado.

Luisteren en motiveren.

Dit kan op verschillende manieren. Luisteren naar wat een vrijwilliger meemaakt en hoe het met ze gaat. Maar ook luisteren naar wat ze te vertellen hebben over hoe dingen eventueel anders of beter kunnen in de werkzaamheden die moeten gebeuren of ideeën die ze hebben over de afdeling waar ze werkzaam zijn.

Communiceren en registreren.

Communiceer duidelijk richting vrijwilligers wat er wel, en wat er niet van ze verwacht wordt. Ook als dingen anders moeten, of nieuwe werkzaamheden. Betrek de vrijwilliger erbij en vraag naar hun mening. Houd structureel aandacht voor deze communicatie door ze bijvoorbeeld te betrekken bij teamoverleg of in een periodiek voortgangsgesprek. Om dit allemaal goed te kunnen doen kan een registratietool uitkomst bieden.

Vrijwilligers ruimte bieden.

Bied ruimte aan vrijwilligers door ze hun werkzaamheden zoveel mogelijk zelf in te laten delen. Zodanig, dat het past bij hun andere bezigheden.  Ruimte bieden betekent ook: Vraag of ze andere interessegebieden of competenties hebben waarop ze ingezet willen worden. Dit kan prettig zijn voor zowel de organisatie als de vrijwilliger zelf.

Scholen.

Vrijwilligers doen hun werkzaamheden met plezier en proberen dit zo goed mogelijk te doen. Daarvoor kan het nodig zijn dat ze op onderdelen worden bijgeschoold. Bijvoorbeeld een training Presenteren, of een workshop Gastgerichtheid. Als daar ruimte voor is ontstaat een win win situatie: de organisatie heeft een beter functionerende vrijwilliger en de vrijwilliger kan zich ontwikkelen en houdt commitment met de organisatie.

>> Wil je over dit onderwerp meer te weten komen? Doe dan mee aan de Cursus Vrijwilligers Coördinatie In 2 Dagen.

Met dit artikel wil Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet praktische tips geven voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.