4 manieren om aan geld te komen voor vrijwillige inzet

4 manieren om aan geld te komen voor vrijwillige inzet

Hoewel vrijwilligerswerk relatief beperkte kosten met zich meebrengt, is het vaak toch nodig om hier financiële middelen voor vrij te maken. Vrijwilligers krijgen vaak een vrijwilligersvergoedingen, een uitstapje of een kerstpakket. Wanneer het aantal vrijwilligers oploopt, kan het gaan om substantiële bedragen. Om daarvoor de financiële middelen te vinden worden de volgende mogelijkheden veel benut:

Fondsen

Bij fondsen waar je een beroep kunt doen op financiële steun moet je denken aan bijvoorbeeld het Oranje Fonds, het VSB Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Grote Clubactie en Jantje Beton. Er zijn meestal ook regionale of lokale fondsen zijn waar een beroep op gedaan kan worden.

Om in aanmerking te komen voor fondsen moet je als organisatie vrijwel altijd een stichting of vereniging zijn. Meestal zijn er vastomlijnde criteria om voor fondsen in aanmerking ter komen. Om te weten welke fondsen er zijn en welke criteria zij hanteren is het handig om het Fondsenboek en de Fondsendisk te raadplegen. Deze zijn in te zien bij de Openbare Bibliotheek, of anders online aan te vragen.

Subsidies

Als er sprake is van subsidie, krijgen de meeste verenigingen of stichtingen die van de gemeente. Veel minder vaak van provincies of de landelijke overheid. Vaak worden subsidies voor een of enkele jaren verstrekt en moet na afloop daarvan opnieuw een subsidie verzoek worden ingediend om opnieuw voor subsidie in aanmerking te komen. Om op dit gebied te achterhalen wat de mogelijkheden zijn, is het zinvol te informeren naar het subsidiebeleid van de gemeente(n) waarin je organisatie actief is.

Sponsoring

Sponsoring kan ook een uitkomst zijn voor de bekostiging van vrijwilligerswerk. Meestal gaat het om lokale bedrijven die de helpende hand toesteken. dat kan financieel, bijvoorbeeld door het geven van korting. Maar het kan ook door de gift van goederen, bijvoorbeeld voor het kerstpakket. Meestal wordt in ruil daarvoor gevraagd om reclame te maken. Met wat inspanning en creativiteit is hiermee een mooi resultaat mogelijk.

Crowdfunding

Crowdfunding is een manier van sponsoren en zeker zeker een aparte vermelding waard. Via een crowdfunding platform kun je geld inzamelen om bijvoorbeeld de aanschaf van een vervoermiddel mogelijk te maken. Hiermee kunnen vrijwilligers worden ingezet om cliënten te vervoeren van en naar de zorglocatie. Er zijn legio succesvoorbeelden te noemen: De Zorgcombinatie Marga Clompé heeft op deze manier haar eerste electrocar in gebruik genomen. Een deel van het bedrag heeft men ontvangen via het crowdfundingplatform Voorjebuurt.

>> Wil je over dit onderwerp een thema-avond of training organiseren? Lees dan hier verder.

Met dit artikel wil Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet praktische tips geven voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.