Motiverende Gespreksvoering met vrijwilligers

De vrijwilligers in je organisatie vervullen dankbare taken. Meestal zijn de vrijwilligers daarvoor goed gemotiveerd. Maar het kan zijn dat je niet helemaal tevreden bent over de inzet van bepaalde vrijwilligers. Bijvoorbeeld omdat ze in basis hun werkzaamheden goed doen, maar op onderdelen niet.

Wat is motiverende gespreksvoering?

Als vrijwilligerscoördinator kun je dit oplossen – vooral als het gaat om gedragsverandering bij vrijwilligers – door Motiverende Gespreksvoering toe te passen. Wat is dat, Motiverende Gespreksvoering?

Motiverende Gespreksvoering (Motivational Interviewing), is een op samenwerking gerichte gespreksstijl waarbij de motivatie om te veranderen vanuit de cliënt zelf komt en niet van buitenaf wordt opgelegd (bron: wikipedia).

De Motivational Interviewing stijl is een gespreksstijl waarmee je de vrijwilliger uitnodigt om zelf na te denken over ideeën, redenen en motieven om te komen tot een bepaald gedrag. De vrijwilliger staat daarbij centraal. Samen met de vrijwilliger ga je vervolgens kijken naar zijn of haar intrinsieke motivatie tot gedragsverandering.

Wat zijn de uitgangspunten voor motiverende gespreksvoering?

Als je als vrijwilligerscoördinator een vrijwilliger begeleidt en je ziet graag verandering op onderdelen van zijn of haar gedrag, gelden bij Motiverende Gespreksvoering de volgende uitgangspunten:

  • Het welbevinden van de vrijwilliger staat voorop.
  • Je werkt samen met de vrijwilliger vanuit gelijkwaardigheid.
  • Je nodigt de vrijwilliger uit om te zoeken naar de eigen interne drijfveren.
  • Je accepteert de eigen keuzevrijheid en je erkent de autonomie van de vrijwilliger.
  • Positief, doelgericht en niet vrijblijvend help je bij de gedragsverandering van de vrijwilliger.

De manier waarop je met de vrijwilliger in gesprek gaat, is cruciaal voor de beoogde gedragsverandering en de persoonlijke motivatie om tot die verandering te komen. Als je Motiverende Gespreksvoering inzet, is je aanpak positief, doelgericht en dus niet vrijblijvend.

Ingrediënten voor motiverende gespreksvoering

De basis van een motiverend gesprek komt tot uiting in de volgende vier ingrediënten:

  1. Contact maken en verbinden: echt luisteren dus!
  2. Focussen, richting bepalen: over welke gedragsverandering gaat het?
  3. Nodig de vrijwilliger uit om te praten over de wijze van veranderen.
  4. Maak concrete afspraken over de verandering.

> Wil je meer hierover te weten komen?
In onze Basis Cursus ‘Vrijwilligers Coördinatie besteden we hier aandacht aan. > Hier meer info.

Met dit artikel wil Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet praktische tips geven voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.