Bij het laten groeien van vrijwilligers wordt vaak als eerste gedacht aan een opleiding of training. ‘Kijken of daar een training voor is’ klinkt voor velen herkenbaar. Maar vrijwilligers ontwikkelen kan ook op andere manieren. Het voordeel van deze alternatieven is dat goede resultaten mogelijk zijn tegen relatief lagere kosten. De hieronder geschetste alternatieven kunnen uiteraard ook als aanvulling op een traditionele opleiding of training worden ingezet.

Vrijwilligers laten groeien: 5 manieren.

1. Begeleiding door een mentor.

Een mentor of coach begeleidt de vrijwilliger bij zijn of haar inzet. Dat kan gebeuren door een ervaren vaste medewerker, een ervaren andere vrijwilliger of iemand van buiten. Benoem de ontwikkelpunten en werk daar samen aan op basis van gelijkwaardigheid. Evalueer of dit heeft geleid tot het gewenste resultaat.

2. Veranderen van werkzaamheden.

Hierbij wisselt een vrijwilliger tijdelijk van werkzaamheden, bijvoorbeeld door te ruilen met een collega vrijwilliger. Op deze manier doet de vrijwilliger andere kennis en vaardigheden op. Het voordeel hiervan is ook dat je vrijwilligers flexibel inzetbaar worden, dus op meerdere gebieden in je organisatie. De variatie die dit met zich meebrengt ervaren de vrijwilligers doorgaans als prettig. Vrijwilligers ontwikkelen zich ook op deze wijze.

3. Intervisie met collega’s.

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen, oogmerk is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert (bron: Wikipedia). Intervisie is ook bij vrijwilligers mogelijk. Dat kan door regelmatig de koppen bij elkaar te steken. Tijdens zo’n bijeenkomst staan allerlei onderwerpen waar vrijwilligers in de praktijk mee te maken hebben centraal. Een vrijwilliger kan een probleem in de groep gooien, vervolgens wordt met elkaar besproken hoe dit wordt aangepakt. Intervisie is ook vrijwilligers opleiden en vaak net zo effectief als een opleiding of training.

4. Interne of externe stage.

Bij een stage moet je denken aan het inzetten van een vrijwilliger op een andere afdeling of een andere vestiging van je organisatie. Het is ook mogelijk dat je de vrijwilliger tijdelijk inzet bij een organisatie waar je mee samenwerkt (en die bijvoorbeeld in hetzelfde gebouw is gehuisvest). Dit leidt niet alleen tot een vergroting van de kennis (al dan niet op nieuwe vakgebieden), maar zorgt ook voor een betere onderlinge samenwerking.

5. Creëer een ontwikkelklimaat.

Het creëren van een algemeen ontwikkelklimaat is de beste basis om medewerkers en dus ook vrijwilligers continu te laten ontwikkelen. Daarin kunnen de bovenstaande manieren om kennis over te dragen een rol spelen. Maar ook zaken als het positief benaderen van fouten en vragen die gesteld worden. De uitwisseling van kennis kan ook door een dag- of weekstart waarbij wordt besproken wat er goed en minder goed gaat en hoe je dat samen kunt oppakken. Zo creëer je een veilige omgeving waarin het maken van fouten niet wordt afgestrafd en worden gebruikt als aanleiding om te leren en te ontwikkelen. Laat het onderwerp ‘ontwikkeling’ in de overleggen die er zijn terugkomen. Dat kan in het reguliere werkoverleg waar ook de vrijwilliger in vertegenwoordigd is, maar ook bijvoorbeeld periodiek door vragen te stellen als: wat gaat er goed? Wat gaat er minder? Wat is er voor nodig om vrijwilligers daarbij te ondersteunen?

Hulp van het Kenniscentrum Vrijwilligers.

Wat wij als Kenniscentrum Vrijwilligers kunnen betekenen op het gebied van bijscholing ligt op de volgende gebieden:

  1. Het bijscholen van vrijwilligers op bepaalde competenties, zoals Presenteren voor publiek.
  2. Het informeren, inspireren en entertainen van vrijwilligers (bijvoorbeeld via de Spelshow voor vrijwilligers).
  3. Het bijscholen van medewerkers die vrijwilligers aansturen (bijvoorbeeld een vrijwilligerscoördinator).
  4. Het organiseren en begeleiden van intervisie bijeenkomsten.

>> Wil je over dit onderwerp een thema-avond of training organiseren? Lees dan hier verder.

Met dit artikel wil Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet praktische tips geven voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.