vrijwilligerstevredenheidsonderzoek

Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek

Waarom een vrijwilligerstevredenheidsonderzoek?

Elke organisatie wil gemotiveerde vrijwilligers hebben en behouden. De rol die de vrijwilliger speelt als gemotiveerde hulpkracht in je organisatie vraagt om inzicht in de beleving van je vrijwilligers. Hoe staat het met de vrijwilligerstevredenheid, wat verwachten vrijwilligers in hun werkzaamheden, waardoor worden ze gedreven en hoe staat het met de betrokkenheid van vrijwilligers in je organisatie? Een vrijwilligerstevredenheidsonderzoek is een krachtig middel om inzicht te verkrijgen in verwachtingen, wensen en ervaringen van vrijwilligers.

Het vrijwilligerstevredenheidsonderzoek richt zich op de tevredenheid van vrijwilligers. De tevredenheid wordt niet alleen bepaald door het organisatieklimaat zoals de samenwerking, de werkinhoud en de collega’s. Een belangrijk startpunt is wat vrijwilligers drijft. Zoekt een vrijwilliger alleen een leuke werkinhoud, gaat het om erkenning en/of sociale contacten, of is de vrijwilliger op zoek naar specifieke uitdagingen? De mate waarin dit aangetroffen wordt is bepalend voor de tevredenheid, betrokkenheid en uiteindelijk ook voor de loyaliteit van de vrijwilligers.

Uitvoering van het vrijwilligerstevredenheidsonderzoek

De opbouw van de vragenlijst en het analyseren van de resultaten zorgt dat doelgericht de tevredenheid van vrijwilligers in je organisatie naar een hoger niveau getild kan worden. Wanneer je een tevredenheidsonderzoek wilt uitvoeren is het van belang dat dit op de juiste manier gebeurt. Wij van Kenniscentrum Vrijwilligers kunnen daarbij helpen. Neem contact op voor meer informatie.

De uitvoering van een vrijwilligerstevredenheidsonderzoek (VTO) dient zorgvuldig te gebeuren. Hieronder een checklist die je daarbij helpt:

  • Wijs een eindverantwoordelijke voor het VTO aan.
  • Maak afspraken met betrokken organen (MT, OR, HRM).
  • Bepaal de scope van het onderzoek.
  • Maak een planning (wanneer moet wie wat weten).
  • Stel managers op de hoogte van het VTO.
  • Communiceer met vaste medewerkers en vrijwilligers over het VTO en zorg voor draagvlak.
  • Bepaal methode van onderzoek en zorg dat deze gebruiksvriendelijk is.
  • Waarborg de anonimiteit van vrijwilligers en communiceer hierover.
  • Breng de resultaten op begrijpelijke wijze en op korte termijn in kaart.
  • Voer hierop verbeteringen door binnen de organisatie.

Koppel de resultaten inclusief verbeteracties terug naar de vrijwilligers én vaste medewerkers, zodat het zichtbaar wordt dat de antwoorden en opmerkingen serieus zijn genomen.

Introductie Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek in 4 weken:

‘Een vrijwilligers tevredenheidsonderzoek, kunnen jullie dat voor ons houden?’, is een vraag die wij regelmatig krijgen.
‘Maar we willen wel snel de resultaten hebben’, komt daar vaak meteen achteraan.
Daarom introduceren wij het vrijwilligers tevredenheidsonderzoek in 4 weken.

Wat houdt dit in?
In 4 weken tijd heb je een Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek, op maat voor jouw organisatie, om te verspreiden onder je vrijwilligers. Hieronder staan de stappen uitgelegd:
Week 1: kennismakingsgesprek met jou en met je organisatie.
Wij bespreken je wensen en laten zien welke mogelijkheden er zijn met het houden van een vrijwilligerstevredenheidsonderzoek.
Week 2: Aan de slag met de 1e opzet.
Wij gaan voor je aan de slag met de vragen voor het Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek en hieruit ontstaat een enquête (online vragenlijst).
Week 3: Uittesten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek.
Wij maken, uiteraard in overleg, de opzet van de online vragenlijst definitief en testen dit uit in de praktijk.
Week 4: Het vrijwilligerstevredenheidsonderzoek gaat van start!
Alle vrijwilligers ontvangen een mail met daarin een uitnodiging om mee te doen en kunnen de vragen online beantwoorden. Wij verwerken de resultaten in een rapport waarin de uitkomsten overzichtelijk staan weergegeven.

> Meer informatie over het Vrijwilligers Tevredenheidsonderzoek in 4 weken.

Voorbeelden van vrijwilligerstevredenheidsonderzoek

Hieronder 2 downloads van voorbeelden van vrijwilligerstevredenheidsonderzoek:

>> Voorbeeld vrijwilligerstevredenheidsonderzoek kort.

>> Voorbeeld vrijwilligerstevredenheidsonderzoek Lang.

Ben je vrijwilligers coördinator en zoek je een betaalbare én praktisch ingestoken cursus?
Dan is onze basiscursus Vrijwillligerscoördinatie of de verdiepcursus Leidinggeven aan Vrijwilligers iets voor jou.

Met dit artikel wil Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet praktische tips geven voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze gratis nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.