Veelgestelde vragen over het werven van vrijwilligers

Hieronder een selectie van de meest gestelde vragen over het werven van vrijwilligers.

1. Werven van vrijwilligers, waar moet ik mee beginnen?

Wat verstandig is, is om jezelf eerst af te vragen: ben ik aantrekkelijk voor vrijwilligers? In dit artikel besteden we hier aandacht aan. Vervolgens vind je hier 6 praktische tips om vrijwilligers te werven. Hiermee kun je zelf prima aan de slag. Wil je daar hulp bij? Dan is onze Toolbox Werven of de Workshop Werving misschien zinvol.

2. Hoe voorkom ik dat ik er bij de werving van vrijwilligers voor onze organisatie alleen voor sta?

Effectief vrijwilligers werven werkt het best als je dit met meerdere mensen tegelijk doet. Collega-medewerkers die geïnteresseerden in hun omgeving polsen bijvoorbeeld. Kaart dit intern aan en waarschijnlijk zullen medewerkers hierop inhaken.

3. Kun je vrijwilligers werven zonder dat daar kosten mee gemoeid zijn?

Vrijwilligers werven zonder kosten is zeker mogelijk. Zie het antwoord op de vorige vraag. Maar werven van vrijwilligers kan ook via je eigen website, de nieuwsbrief, sociale media en posters in het gebouw, of een oproep in het plaatselijke sufferdje. Dat is in beginsel allemaal gratis.

4. Hoe voorkom ik dat de verkeerde mensen afkomen op de werving van vrijwilligers?

Met ‘verkeerde’ mensen bedoel je waarschijnlijk mensen die niet geschikt zijn voor het soort vrijwilligerswerk waarvoor je vrijwilligers werft. Dit is te voorkomen door bij de werving duidelijk aan te geven wat voor soort vrijwilliger je zoekt: wat zijn de concrete werkzaamheden, waar en wanneer wordt de vrijwilliger ingezet en welke competenties en eigenschappen verwacht je van de vrijwilliger?

5. Kun je ook andere organisaties betrekken bij het werven van vrijwilligers?

In de praktijk horen wij regelmatig dat de ene organisatie gebruik maakt van vrijwilligers uit de andere organisatie. Vooral bij organisaties die gezamenlijk zijn gehuisvest kan dat prima. Maak dan wel duidelijke afspraken over de inzet van de vrijwilliger en de coördinatie. Het zou jammer zijn als daar verwarring over onstaat, niet in de laatste plaats bij de vrijwilliger zelf.

6. Is het werven van vrijwilligers een continue bezigheid?

In principe wel. Natuurlijk kan het zo zijn dat je op dit moment geen vrijwilligers nodig hebt. Maar dan adviseren wij om te blijven werven. Het kan namelijk gebeuren dat je vrijwilligers te kort komt of dat er nieuwe behoefte ontstaat. Een ‘reservelijstje’ kan dan geen kwaad.

7. Is betaald adverteren om vrijwilligers te werven zinvol?

Betaald adverteren is zeker zinvol. Denk bijvoorbeeld aan een advertentie op Facebook. Dat kost relatief weinig en je kunt daarmee prima lokaal geïnteresseerde mensen bereiken. Overigens kun je prima vrijwilligers werven zonder dat daar kosten mee gemoeid zijn. Zie in dit verband het antwoord op vraag 3.

8. Hoe kan ik de intake van nieuwe vrijwilligers kanaliseren?

Wanneer je serieus werk maakt van het werven van vrijwilligers, zullen daar reacties op komen. Het is zaak om dit goed te kanaliseren. Geïnteresseerde mensen willen een goede 1e indruk van je organisatie krijgen en het zou jammer zijn als ze met een domper afhaken. De registratietool Fenna die wij hebben ontwikkeld, helpt daarbij: via deze tool kun je vrijwilligers eenvoudig registreren, en het systeem informeert automatisch de vrijwilliger over de afspraken die je gemaakt hebt, informatie over de 1e werkdag en na de 1e inwerkperiode een voortgangsgesprek.

9. We hebben al genoeg vrijwilligers, moet ik dan toch blijven werven?

Het klinkt tegenstrijdig, maar ook als je nu al genoeg vrijwilligers hebt, adviseren wij om vrijwilligers te blijven werven. Zie in dit verband ook het antwoord op vraag 6.

10. Onze organisatie is groot, moet ik dan vrijwilligers centraal of juist decentraal werven?

Organisaties waar vrijwilligers worden ingezet kunnen groot zijn: zowel in omvang van hoeveelheid medewerkers en vrijwilligers, als het werkgebied met meerdere vestigingen. Wanneer de activiteiten van je organisatie decentraal worden georganiseerd, dan werkt de lokale werving van vrijwilligers het beste. Centraal kun je dit uiteraard coördineren.

>> Wil je over dit onderwerp een thema-avond of training organiseren? Lees dan hier verder.

Met dit artikel wil Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet praktische tips geven voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.