QuickScan GoedGeorganiseerd op locatie

De QuickScan GoedGeorganiseerd is door het Kenniscentrum Vrijwilligers ontwikkeld om snel en goed onafhankelijk advies te geven over de organisatiegraad van het vrijwilligerswerk in je organisatie.

Tijdens de QuickScan, die plaatsvindt op locatie, wordt gekeken in hoeverre je het werken met vrijwilligers in je organisatie goed hebt georganiseerd en waar verbetermogelijkheden liggen. Een QuickScan bestaat onder andere uit:

  • Een telefonische intake vooraf zodat we een beeld krijgen van de huidige situatie.
  • Interviews op locatie met sleutelfunctionarissen over de werkwijze met vrijwilligers.
  • Een analyse van de huidige werkprocessen en eventuele documentatie van het vrijwilligerswerk in je organisatie.

Verbeterpunten en aanbevelingen

Wij formuleren concrete verbeterpunten en praktische aanbevelingen waarmee je de organisatiegraad rondom het werken met vrijwilligers verder kunt verbeteren. Vaak kan er al veel gewonnen worden door kleine aanpassingen. Vanuit tijdwinst en kostenbeheersing duurt de QuickScan GoedGeorganiseerd niet langer dan een dagdeel.

Je ontvangt daarvan een rapportage met conclusies en aanbevelingen voor verbeterpunten. De rapportage is bondig en in begrijpelijke taal opgesteld. Met deze rapportage in de hand kun je meteen aan de slag met het optimaliseren van je vrijwilligerswerk.

Interesse in de QuickScan GoedGeorganiseerd?

>> Neem vrijblijvend contact op met het Kenniscentrum Vrijwilligers.