Coördinatoren vrijwilligerswerk blij met erkenning

Minister Hugo De Jonge zet in zijn programma Thuis in het verpleeghuis sterk in op investeringen in de kwaliteit van de verpleeghuiszorg, waarbij de inzet van vrijwilligerscoördinatoren een prominente plek heeft gekregen. Daarvoor is door het kabinet extra geld beschikbaar gesteld. De beroepsvereniging voor de vrijwilligerscoördinatoren, Agora, is blij met de erkenning in de plannen van de minister. 

Voor de uitvoering van het kwaliteitskader is in het regeerakkoord geld opgenomen. Vanaf 2021 ruim 2,1 miljard euro, waardoor de totale structurele uitgaven aan de verpleeghuiszorg oplopen tot 13 miljard per jaar.

De beroepsvereniging voor de vrijwilligerscoördinatoren, Agora, is blij met de erkenning in de plannen van de minister. Agora behartigt de belangen van ruim 250 leden, die daarmee in de zorgsector meer dan 450.000 vrijwilligers vertegenwoordigen.

Het aansturen, begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers vraagt om specifieke competenties en deskundigheid. “Het is een vak”, zo stelt voorzitter Annemieke Biemond. “Organisaties die met vrijwilligers werken, hebben veel behoefte aan kennis over het werken met vrijwilligers. Voor organisaties die zijn ingericht op werken met betaalde krachten is het werken met vrijwilligers vaak “lastig”, terwijl zij juist veel kunnen toevoegen aan bijvoorbeeld het welzijn van verpleeghuisbewoners. Daarom speelt de coördinator een belangrijke rol, want we hebben vrijwilligers meer dan ooit nodig”, vervolgt ze. “Wij weten uit de praktijk dat het werken met vrijwilligers goed loopt daar waar een coördinator is.”

De minister steekt in de plannen in op toetsbare kwaliteit waardoor er kansen liggen voor meer erkenning, betere opleidingsmogelijkheden en meer interesse voor het vak vrijwilligersmanagement.

Het programma, dat op 10 april 2018 is gepresenteerd, geeft aan hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar verbeterd moet worden, in elk verpleeghuis, op elke locatie. “Liefdevolle zorg, meer tijd en aandacht voor onze ouderen. Daar gaat het om,” aldus de minister. Met de erkenning van het belang van kwaliteit van leven van bewoners, waar vrijwilligers een belangrijke bijdrage aan leveren, erkent hij dus het belang van de coördinator vrijwilligers die dat voor hen mogelijk maakt.

Bron: NOV, 11-04-2018.

Met dit artikel wil Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet praktische tips geven voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze gratis maandelijkse nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.