Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet | vrijwilligerswerk

4 adviezen voor de inzet van eenmalige vrijwilligers

Wat vinden maatschappelijke organisaties én vrijwilligers belangrijk binnen een eendaagse vrijwilligersklus? Deze vraag is aan hen gesteld en hieruit volgen 4 adviezen. 

Bron artikel (auteurs: Lonneke Roza en Stephanie Maas).

De eenmalige vrijwilliger kookt voor ouderen, klust aan gebouwen, tuinen en speeltuinen, ondersteunt een leuke middag voor mensen met een beperking, of helpt op een festival. Ondanks dat veel mensen denken dat kortstondig vrijwilligerswerk weinig impact heeft, laat de praktijk zien dat dat zeker niet zo hoeft te zijn en kan de bijdrage groot zijn.

Maar hoe kun je jouw maatschappelijke projecten het beste afstemmen op deze eenmalige en kortstondige vrijwilliger? Stephanie Maas, Lucas Meijs en Jeff Brudney hebben nadrukkelijk gevraagd aan maatschappelijke organisaties én vrijwilligers wat zij belangrijk vinden binnen een eendaagse vrijwilligersklus. Hieronder de belangrijkste bevindingen:

1. Zorg dat het belang van de activiteit en de impact van het vrijwilligerswerk kenbaar wordt gemaakt

Eenmalige en kortstondige vrijwilligers vinden het belangrijk dat wat zij doen ook daadwerkelijke impact maakt. Leg daarom goed uit wat het belang, de urgentie, impact en noodzaak van de activiteit is. Directe interactie met de doelgroep kan het belang van de activiteit demonstreren.
Wanneer er geen directe interactie met de doelgroep mogelijk is tijdens de activiteit, probeer dan zoveel mogelijk kansen te creëren voor interactie (bijv. een gezamenlijke lunch) of zorg dat iemand de impact van het werk expliciet kan uitlichten, zodat vrijwilligers zien waarvoor of voor wie zij zich inzetten.

2. Zorg voor voldoende ondersteuning voor, tijdens en na de activiteit

De eenmalige vrijwilliger is nieuw en wellicht onbekend met de maatschappelijke organisatie, de activiteiten, en de doelgroep.
Neem voor de aanvang van de activiteit contact op met de eenmalige vrijwilliger om zo eventuele verwachtingen bij te sturen. Daarnaast geeft het vrijwilligers het welkome gevoel dat er op hen gerekend wordt!
Begin de dag met een korte introductie om de eenmalige vrijwilliger welkom te heten en op zijn of haar gemak te stellen, en zorg dat er gedurende de dag een medewerker of structurele vrijwilliger aanwezig is waaraan vrijwilligers alle vragen kunnen stellen.
Een bedankje achteraf toont de eenmalige vrijwilliger dat de geleverde inzet gewaardeerd wordt.

3. Kies de juiste (productieve) activiteit

Het is belangrijk dat de klus aan het eind van de dag voltooid is. Probeer daarom een activiteit te kiezen met een duidelijk begin en einde, en met een zichtbaar resultaat!
Om te zorgen dat de activiteit ook daadwerkelijk voltooid kan worden is het slim om de activiteit te verkleinen wanneer het aantal verwachte vrijwilligers minder is dan verwacht.

4. Zorg voor een planning

Zorg voor een gestructureerd dagprogramma, zodat de eenmalige vrijwilliger geen beslissingen hoeft te maken. Deze vindt het juist prettig wanneer er verteld wordt wat er van hem of haar verwacht wordt en wanneer en hoe dit uitgevoerd moet worden.
Productiviteit speelt voor de eenmalige vrijwilliger een belangrijke rol. Zij ervaren het als prettig wanneer bij aanvang alle spullen en materialen aanwezig zijn, zodat zij meteen van start kunnen.

Wanneer beide partijen tevreden terugkijken op de activiteit, dan pas is de klus daadwerkelijk geslaagd!

Klik hier voor het gehele artikel.

>Ben je vrijwilligers coördinator en zoek je een betaalbare én praktisch ingestoken cursus?
Dan is de Cursus ‘Vrijwilligers Coördinatie In 2 Dagen’ Iets voor jou> Hier meer info.

Met dit artikel wil Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet praktische tips geven voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze gratis nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.