Aanpassing telecomwet voor goede doelen

Aanpassing nieuwe wet voor goede doelen en vrijwilligers.

Recent heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wijziging van de Telecommunicatiewet, waardoor er een opt-in systeem voor telemarketing gaat gelden. De Tweede Kamer vindt wel dat er een aanpassing moet komen voor goede doelen, waarbij het ook kan gaan om vrijwilligers.

Goede Doelen hebben al een tijdje kritiek op het wetsvoorstel dat moet zorgen voor een opt-insysteem voor telefonische benadering. Een opt-in systeem zorgt ervoor dat een organisatie alleen diegenen mag bellen die expliciet toestemming hebben gegeven. Het is daardoor voor non-profitorganisaties een stuk lastiger om potentiële donateurs en vrijwilligers te bereiken. Nu de Tweede Kamer akkoord heeft gegeven, is dat wel een stapje dichterbij.

Begrip klantrelatie wordt opgerekt:

Naast het wetsvoorstel zijn er op 26 januari ook nog twee amendementen aangenomen. Het amendement van Palland en Bromet gaat over het begrip klantrelatie. Er werd een verruiming van dit begrip voorgesteld. Het amendement is aangenomen, wat inhoudt dat naast donateurs en ex-donateurs nu ook (ex-)vrijwilligers, (ex-)collectanten en (ex-)manifestatie bezoekers kunnen worden gebeld zonder dat ze daar expliciet toestemming voor gegeven hebben.

Termijn benaderen relaties voorleggen 2e kamer:

Ook ging de Tweede Kamer op 26 januari akkoord met het amendement van Tweede Kamerlid Weverling. In het wetsvoorstel staat dat in de algemene maatregel van bestuur een termijn opgenomen kan worden waarbinnen een organisatie bestaande relaties mag benaderen. Het amendement Weverling zorgt er nu voor dat deze termijn moet worden voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer, die kunnen instemmen, of kunnen verkorten of verruimen.

Het bovenstaande is opgenomen in een wetsvoorstel en moet nog langs de Eerste Kamer. Wanneer dit wetsvoorstel in gaat is nog niet bekend.

Ben je vrijwilligerscoördinator? Wissel kennis en ervaringen met je collega vrijwilligerscoördinatoren in de Facebookgroep Vrijwilligerscoordinatie.

>Ben je vrijwilligers coördinator en zoek je een betaalbare én praktisch ingestoken cursus?
Dan is de Cursus ‘Vrijwilligers Coördinatie In 2 Dagen’ Iets voor jou> Hier meer info.

Met dit artikel wil Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet praktische tips geven voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.