motivaties groene vrijwilliger onderzocht

Motivaties groene vrijwilligers onderzocht*

Wessel Ganzevoort heeft aan de Radboud Universiteit onderzoek gedaan naar de groene vrijwilligers in Nederland. Ganzevoort heeft de afgelopen jaren verschillende enquêtestudies uitgevoerd waaraan werd deelgenomen door bijna 4.000 groene vrijwilligers.

4 soorten groen vrijwilligerswerk.

Naar schatting doen rond de 130.000 mensen structureel aan groen vrijwilligerswerk in hun vrije tijd. Ganzevoort onderscheidt daarbij vier soorten:

  1. De tellers (de mensen die aan citizen science doen door bijvoorbeeld vlinders of vogels te tellen)
  2. De herstellers (die meewerken aan natuurherstel en onderhoud)
  3. De vertellers (die aan natuureducatie doen, bijvoorbeeld voor jongeren).
  4. Mensen die zich bezig houden met bestuur en beleid.

Veel oudere mannen met hoog opleidingsniveau.

Bepaalde groepen blijken sterk oververtegenwoordigd te zijn onder de vrijwilligers. ‘Wat je ziet is vooral mensen met een hoog opleidingsniveau. Er is daarnaast sprake van een hoge gemiddelde leeftijd (62), en vooral bij de tellers zijn veel mannen actief.’ De groene vrijwilliger is vaak bij meer dan één soort groen vrijwilligerswerk betrokken, vaak via een natuurorganisatie. Herstelwerk in de natuur is de vaakst voorkomende activiteit. Tellers zijn geïnteresseerd in allerlei soorten, al staan vogels duidelijk op één.

Motivaties groene vrijwilligers.

Herstelwerk in de natuur is de meest voorkomende activiteit. Tellers zijn geïnteresseerd in allerlei soorten, al staan vogels duidelijk op één. Het bijdragen aan natuurbescherming en een persoonlijke band met de natuur blijken kernmotivaties voor de vrijwilligers, ongeacht het type vrijwilligerswerk. Daarnaast spelen andere motivaties een rol: onder andere buiten zijn, leren over natuur en samen met anderen werken.

Wat drijft de groene vrijwilligers in hun werk? Het bijdragen aan natuurbescherming en een persoonlijke band met natuur blijken kernmotivaties voor de vrijwilligers, ongeacht het type vrijwilligerswerk. Daarnaast spelen diverse motivaties een rol: onder andere buiten zijn, leren over natuur en samen met anderen werken.

Jongeren willen ook groen vrijwilligerswerk doen.

Volgens Ganzevoort zijn er zeker kansen om ook die actief te krijgen. ‘Als het voor hen wat flexibeler wordt gemaakt, willen ze best. Vaak is het vrijwilligerswerk zo georganiseerd dat het één vaste dag per week plaatsvindt. Voor jongeren zou het bijvoorbeeld helpen als ze af en toe mogen aansluiten.’Ganzevoort concludeert dat het belangrijk is om oog te hebben voor de mensen achter vrijwilligerswerk, voor hun perspectieven en motivaties.

Motiverende factoren groene vrijwilligers.

Tips die Ganzevoort aan natuurorganisaties kan geven zijn het verder versterken van de ondersteuning en waardering van hun vrijwilligers. Ook blijkt uit het onderzoek dat feedback over wat hun werk oplevert voor onderzoek of impact op de natuur een belangrijke motiverende factor is voor vrijwilligers.

Lees hier het gehele artikel.

>Ben je vrijwilligers coördinator en zoek je een betaalbare én praktisch ingestoken cursus?
Dan is de online cursus ‘Vrijwilligerscoördinatie’ Iets voor jou> Hier meer info.

*Bron: ru.nl