Duizenden vrijwilligers verrast met lintje

Vrijwilliger voordragen voor een Lintje uiterlijk 1 juli.

Heb je een vrijwilliger met een bijzondere verdienste? Overweeg je om die voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding? Doe dat dan voor 1 juli als de uitreiking moet plaatsvinden in de Lintjesregen van 2022.

Ieder jaar reikt de burgemeester voor Koningsdag diverse koninklijke onderscheidingen uit. Dit wordt de jaarlijkse Lintjesregen genoemd.

Wil je iemand voorstellen voor de eerstvolgende lintjesregen van Koning Willem-Alexander?
Om voor een onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau in aanmerking te komen moet er sprake zijn van bijzondere verdiensten en belang voor de samenleving. De meeste mensen krijgen een onderscheiding in verband met vrijwilligerswerk ten bate van de samenleving. Dit werk moet men minimaal zo’n 15 jaar doen. Het gaat om onbetaald werk. Het is noodzakelijk dat de decorandus/decoranda nog op enigerlei terrein actief is op het moment van aanvragen.

Hoe dien je een aanvraag in?
Een Koninklijke onderscheiding kan met een formulier worden aangevraagd bij de burgemeester van de woonplaats van de te decoreren persoon. Dit voorstelformulier kan via deze website online worden ingevuld en de ondersteuningsbrieven kunnen digitaal worden toegevoegd. Ook kun je het voorstelformulier hier downloaden. Formulieren zijn ook verkrijgbaar bij het gemeentehuis.

Tijdstip van indienen
Wanneer de aanvraag bestemd is voor de Algemene Gelegenheid (Lintjesregen) een dag voor de verjaardag van de koning, dan moet de aanvraag uiterlijk 1 juli van het voorgaande jaar, bij de burgemeester zijn ingediend. Eerder indienen wordt echter zeer op prijs gesteld.

Aanvragen voor de Algemene Gelegenheid van dinsdag 26 april 2022 dienen dus 1 juli 2021 binnen te zijn. Van de decoratieaanvragen die na 1 juli 2021 bij de burgemeester binnenkomen, kan niet gegarandeerd worden dat deze op tijd bij de commissaris van de Koning en het Kapittel voor de Civiele Orden kunnen worden aangeboden en deze aanvragen nog door hen in behandeling worden genomen.

De procedure
De burgemeester beoordeelt het voorstel, pleegt een antecedentenonderzoek en dient het voorstel in bij de commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning toetst het voorstel en stuurt het, voorzien van een advies naar de Kanselarij der Nederlandse Orden in Den Haag. De Kanselarij adviseert de minister die het aangaat. De minister bepaalt of de onderscheiding wordt toegekend. Indien er positief wordt beslist, komt deze beslissing op een Koninklijk Besluit te staan.

>Ben je vrijwilligers coördinator en zoek je een betaalbare én praktisch ingestoken cursus?
Dan is de online cursus ‘Vrijwilligerscoördinatie’ Iets voor jou> Hier meer info.