Waarom bedelft de overheid vrijwilligersorganisaties onder allerlei regels?*

De overheid zadelt vrijwilligersorganisaties met ondoenlijk veel regels op. De overheid wantrouwt hen ten onrechte. betogen Joost van Alkemade (directeur van Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk), Joost Beuving (docent-onderzoeker aan de Radboud Universiteit) en Klaske Piebenga (bestuurssecretaris van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen) in Trouw.

Het platteland staat voor grote opgaven op het gebied van sociale voorzieningen, natuurbehoud en energietransitie. Actieve plattelandsbewoners werken daar hard aan, vaak als vrijwilliger. Maar juist die bestuurlijke vrijwilliger heeft het zwaar door een hausse aan regels. Hoe is dat zo gekomen en komen we er nog vanaf?

De nationale overheid reageert bij elk voorval in de samenleving met meer regels. Ook de lokale overheid heeft er een handje van. Dat werkt verstikkend voor vrijwilligersorganisaties: die komen zo niet meer aan het echte werk toe. Voorbeelden van lastige landelijke regelgeving zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywetgeving), de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo), en meest recent de eis tot registratie in het Ultimate Beneficiary Owner (UBO) register.

De regeldruk pakt funest uit

Regels zijn belangrijk in onze ingewikkelde samenleving. We zijn ook op het platteland geen kleinschalige dorpssamenleving waarin we problemen binnen de familie of stam kunnen regelen. Maar de huidige regeldruk pakt funest uit. Neem een bestuurder van een dorpshuis. Die heeft het privacybeleid nog niet uitgewerkt of er moet een paragraaf over drones voor een evenementenvergunning komen. Dan volgt het inschrijven van bestuursleden in het UBO-register waarin je niets fout moet doen. Anders zet de bank je rekening on hold en zie dat maar weer eens recht te zetten. En vervolgens kom je in een ingewikkeld aanbestedingstraject terecht om het dorpshuis te mogen runnen.

Ervaar je dat ook zo?

Veel van de wet- en regelgeving waar ook vrijwilligersorganisaties aan moeten voldoen is moeilijk, technisch, super onduidelijk én, belangrijker, eigenlijk helemaal niet van toepassing op met name kleinere vrijwilligersorganisaties. Ze hebben er voornamelijk last van. Je bent er een hoop tijd én geld aan kwijt. En dat terwijl er toch al zoveel komt kijken bij het runnen van een vrijwilligersorganisatie.

Onderteken dan de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen. Meer informatie over de organisaties die de petitie zijn gestart, vind je hier.

> Ben je vrijwilligers coördinator en zoek je een betaalbare én praktisch ingestoken cursus?
Dan is onze basiscursus Vrijwillligerscoördinatie of de verdiepcursus Leidinggeven aan Vrijwilligers iets voor jou.

*Bron: Trouw.

Met dit artikel wil Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet praktische tips geven voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze gratis nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.