• Organiseren

  Kwestie van samen doen!

  Vrijwilligerswerk | Vrijwilligers Aan Zet | Kenniscentrum vrijwilligers

Organiseren van vrijwilligers

Als het gaat om het organiseren van vrijwilligers zijn er vaak 2 stadia te onderscheiden. Waarschijnlijk geldt dit ook voor jouw organisatie:

 • Je organisatie gaat beginnen met vrijwilligers of wil dit op serieuze schaal gaan invoeren. In dat geval begin je vooraan met het organiseren van vrijwilligers. Wij hebben daarvoor het 5 stappenplan Wegwijs In Het Organiseren ontwikkeld.
 • Je organisatie werkt al met vrijwilligers maar wil dit professionaliseren. Is dit voor jouw organisatie van toepassing? Dan kan de checklist Vrijwilligers beter Organiseren nuttig zijn.

Verder tref je hier kennis, tools, trainingen en blogs aan over het (beter) georganiseerd krijgen van vrijwilligers in je organisatie.

Kennis & tools

Handig voor het organiseren van werken met vrijwilligers:

► Checklist voor de opzet van vrijwilligersbeleid

Wil je structureel werk maken van vrijwilligerswerk in je organisatie? Dan is het opzetten van vrijwilligersbeleid verstandig. De checklist voor de opzet van vrijwilligersbeleid komt dan goed van pas. >> Lees verder.

► Coördineren van vrijwilligers? Zo doe je dat!

Wat komt er kijken bij het coördineren van vrijwilligers?
>> Lees meer.

► Wet en regelgeving

Wanneer je als organisatie werkt met vrijwilligers heb je te maken met wet en regelgeving. We hebben we de belangrijkste relevante wet- en regelgeving voor het werken met vrijwilligers in je organisatie op een rijtje gezet:

 1. Vergoeding voor vrijwilligers.
 2. Arbowet.
 3. Verzekeringen.

>> Lees verder.

► Financiering van vrijwilligerswerk

Hoewel vrijwilligerswerk relatief beperkte kosten met zich meebrengt, is het vaak toch nodig om hier financiële middelen voor vrij te maken. Vrijwilligers krijgen vaak een vrijwilligersvergoedingen, een uitstapje of een kerstpakket. Wanneer het aantal vrijwilligers oploopt, kan het gaan om substantiële bedragen. Om daarvoor de financiële middelen te vinden worden de volgende mogelijkheden veel benut:

 • Fondsen.
 • Subsidies.
 • Sponsoring.

>> Lees verder.

► Vrijwilligers.. en de vaste krachten dan?

Hoe zorg je dat er een goede samenwerking ontstaat tussen vrijwilligers en de vaste krachten?

>> Lees meer.

► Veelgestelde vragen

10 veelgestelde vragen over het organiseren van vrijwilligerswerk
>> Lees meer.

► Downloads

o.a. Quick scan: hoe goed georganiseerd  is het vrijwilligerswerk in jouw organisatie?

Zie http://www.cubiss.nl/werkenmetvrijwilligers-informatiebank:

Onder Vrijwilligersbeleid en organisatie:

Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek (VTO)
Medezeggenschap en vrijwilligers
Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Voorbeelden vrijwilligersovereenkomst
Keurmerk Goed geregeld
Declaratieformulier vrijwilligers
Welkomstbrief vrijwilligers

Onder Vrijwilligerswerk in de praktijk:

Gespreksformulieren
Afsprakenformulieren
Inwerkprotocol + checklist
Werving en selectie
Vrijwilligerswerving en social media
Richtlijnen voor het schrijven van een vacature
Samenwerking medewerkers, o.a. Wifa model
Vrijwilligersfuncties/functie-eisen

Ondersteuning:

 • QuickScan GoedGeorganiseerd

  Kenniscentrum Vrijwilligers heeft een QuickScan GoedGeorganiseerd ontwikkeld. Met deze QuickScan krijg je in korte tijd een duidelijk beeld van de organisatiegraad van je vrijwilligerswerk: wat loopt goed en wat kan beter als het gaat om het georganiseerd werken met vrijwilligers. En vooral: hoe kan het verbeteren? >> Lees meer.

 • Coördinator Coaching

  Er komt veel kijken bij het goed georganiseerd krijgen van vrijwilligerswerk in je organisatie. Er zijn zoveel aspecten waar je op moet letten als Vrijwilligers Coördinator. Om dat goed op orde te krijgen kun je een steuntje in je rug goed gebruiken. Kenniscentrum Vrijwilligers heeft daarom een module Coördinator Coaching ontwikkeld. >> Lees meer.

Vrijwilligerswerk | Vrijwilligers Aan Zet | Kenniscentrum vrijwilligers

Vrijwilligersbeleid in 10 werkwoorden

– Vrijwilligersbeleid in 10 werkwoorden – Goed vrijwilligersbeleid laat zien dat je hebt nagedacht over wat vrijwilligers en de organisatie voor elkaar kunnen betekenen. Dit is niet alleen belangrijk voor de vrijwilligers, maar ook voor de beroepskrachten in je organisatie. Je gaat allemaal voor hetzelfde doel. 

Meer vrijwilligers voedselbanken door toename gebruikers

Vrijwilligerswerk in Corona tijd

Vrijwilligerswerk in Corona tijd .* Welke impact vrijwilligerswerk heeft tijdens de Corona crisis wordt steeds duidelijker. In de media verschijnen berichten over tekorten aan vrijwilligers. En berichten over burgers die zich massaal aanmelden om vrijwilligerswerk te kunnen doen. Een inventarisatie van berichten uit de media.

Vrijwilligers en gastgerichtheid: 10 tips.

Vrijwilligers en gastgerichtheid: 10 tips.

Regelmatig geven wij workshops gastgerichtheid, bijvoorbeeld aan gastvrouwen en -heren van bibliotheken, theaters of musea. Om je een idee te geven waar het dan over gaat hier 10 tips voor vrijwilligers en gastgerichtheid. Vrijwilligers en gastgerichtheid: 10 tips. Tip 1: Lees je gast. Probeer in te schatten wat de gast wil en hoe zijn of haar […]