Coördinator Coaching, wat is het?

Het werk als vrijwilligers coördinator is vaak veelomvattend. Ook is het aantal uren dat hiervoor beschikbaar is vaak beperkt. Kortom, er wordt veel van je gevraagd en hoe kun je daarbij optimaal functioneren?

Coaching biedt je de mogelijkheid om afstand te nemen van de dagelijkse hectiek en de grote lijnen te zien. Je gaat je manier van werken tegen het licht houden en je stelt jezelf, samen met je coach, een aantal vragen. De vragen gaan over je werkzaamheden en je gedrag als coördinator, en de doelen die je daarmee wilt bereiken.

Door in een aantal gesprekken hier aandacht aan te schenken, ontdek je gaandeweg welke patronen een rol spelen in je werkzaamheden als coördinator vrijwilligers en wordt duidelijk wat daarin niet past en wat wel.

Voor wie is Coördinator Coaching geschikt?

Individuele coaching en begeleiding is bestemd voor coördinatoren vrijwilligerswerk die:

  • Ontwikkelpunten zien in hun stijl van leidinggeven.
  • Ontwikkelpunten zien op persoonlijke vlak.

Dat kan over allerlei zaken gaan en daarom is een goede inventarisatie vooraf van groot belang.

Wat ga je doen bij Coördinator Coaching?

Een individueel maatwerktraject met een coach voorkomt dat je talloze trainingen moet volgen. Het traject wat je samen met je coach doorloopt is namelijk precies gericht op je eigen situatie. Het effect van Coördinator Coaching is zowel voor jezelf als voor de organisatie op korte termijn merkbaar.

Je bepaalt voor een groot deel zelf de inhoud van je coachingstraject. Samen bepalen we de leerdoelen en daar gaan we aan werken. Zodoende leer je:

  • Je visie helder uit te dragen en zo je invloed te vergroten;
  • Een eigen stijl van leidinggeven richting vrijwilligers te ontwikkelen;
  • De relatie met anderen in je organisatie effectiever te regisseren.

Interesse in Coördinator Coaching?

>> Neem vrijblijvend contact op met het Kenniscentrum Vrijwilligers.