Veeleisend werk van coördinator vraagt om ondersteuning

Wanneer je werkzaam bent als coördinator vrijwilliger wordt er doorgaans veel van je verwacht. Dat wordt als snel duidelijk als je kijkt naar een gemiddelde vacature beschrijving voor een coördinator vrijwilliger, waarin het volgende van de vrijwilliger wordt gevraagd:

Werkzaamheden coördinator vrijwilligers.

 • Werving & Selectie nieuwe vrijwilligers in samenwerking met Personeelsconsulent.
 • Periodiek toetsen vrijwilligersbeleid aan praktijk en voorstellen doen voor wijziging.
 • Verzorgen van introductie nieuwe vrijwilligers.
 • Exitgesprekken voeren met vrijwilligers die stoppen.
 • Het initiëren en bijwonen van vrijwilligersbijeenkomsten.
 • Leidinggeven aan de vrijwilligers.
 • Regelen van groepsuitjes, eventuele opleiding.
 • Sturen op competenties van vrijwilligers.
 • Signaleren van actuele behoefte aan vrijwilligerswerk en omzetten in voorstellen.
 • Juiste bezetting en inplanning van vrijwillligers.
 • Motiveren van vrijwilligers en zorgen voor een goede samenwerking.
 • Behartigen van de personele aangelegenheden binnen de groep vrijwilligers.
 • Zorgt ervoor dat de vrijwilligers de beschikking hebben over relevante informatie voor de uitoefening van hun taak.
 • Bijwonen van netwerkbijeenkomsten over vrijwilligers.

En dit allemaal in een relatief kort tijdsbestek. Het is geen uitzondering dat voor de functie van coördinator vrijwilligers een beschikbaarheid wordt gevraagd van 8 uur per week.

Competenties coördinator vrijwilligers.

Om de rol van coördinator vrijwilligers goed uit te kunnen voeren zijn doorgaans de volgende competenties nodig:

 • Goede sociale vaardigheden (contacten kunnen leggen en omgaan met zeer verschillende mensen, luisteren, invoelen, individuele en groepsgesprekken voeren).
 • omgaan met emoties, omgaan met weerstanden en kritiek).
 • Zelfstandig kunnen werken (prioriteiten bepalen, leidinggeven, overleggen, problemen oplossen en keuzes maken).
 • Coachend leiding kunnen geven aan vrijwilligers.
 • Proactieve instelling en flexibel handelen.
 • Vaardig met de computer en ervaring met Microsoft Office.
 • Is op de hoogte van ontwikkelingen in vrijwilligerswerk (wettelijke regelingen etc.
 • Vertrouwenspersoon kunnen zijn voor alle vrijwilligers.

Intervisie bijeenkomsten.

Kortom, voor het werk als coördinator vrijwilliger wordt er veel van je verwacht. Om je hierin te ondersteunen houdt het Kenniscentrum Vrijwilligers regelmatig intervisiebijeenkomsten. Dit zijn bijeenkomsten waar de professionele uitwisseling tussen vrijwilligers coördinatoren centraal staat. Het doel is de deskundigheid te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. De onderwerpen die dan aan de orde komen zijn o.a.: het inhoudelijke werk, vraagstukken die vragen om een oplossing, praktijkervaringen, belemmerende gevoelens, organisatie veranderingen en de ontwikkelvraagstukken.
>> Lees hier meer over onze intervisie bijeenkomsten.

Coaching trajecten.

Waar onder vrijwilligers coördinatoren in de praktijk ook veel behoefte bestaat is coaching. Daarom bieden we als Kenniscentrum Vrijwilligers de mogelijkheid voor het krijgen van Individuele coaching. Je wordt dan als coördinator vrijwilligers gecoached en begeleid op een tweetal vlakken: leiderschapsontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Dit is maatwerk en precies toegespitst op jouw behoefte en situatie als vrijwilligers coördinator. Een trajact bevat meestal ingrediënten op 1 of meer van de volgende onderdelen: coachend en begeleiden, planmatig werken en coördineren, conceptueel denken en praktisch doen, omgevingsbewust worden en handelen, empathie tonen en communiceren.
>> Lees hier meer over ons coaching traject.