Hieronder een selectie van de meest gestelde vragen over het opleiden van vrijwilligers.

1. Opleiden, dat is toch alleen voor vaste medewerkers?

Het opleiden in relatie tot vrijwilligers is tweeledig. Het kan nodig zijn om als vaste medewerker op onderdelen bijgeschoold te worden om beter met vrijwilligers te kunnen omgaan. Denk bijvoorbeeld aan een motivatietraining voor een vrijwilligerscoördinator. Daarnaast kan het nodig zijn om de vrijwilligers zelf bij te scholen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een training gastgerichtheid.

2. Wat bieden jullie aan op het gebied van opleidingen?

Wat wij als Kenniscentrum Vrijwilligers aanbieden op het gebied van opleiden en bijscholen is ontstaan vanuit vragen die wij kregen uit het praktijkveld. Ons aanbod valt in 3 categorieën uiteen: 1. het bijscholen van vaste medewerkers die vrijwilligers aansturen (bijvoorbeeld een vrijwilligerscoördinator). 2. Het bijscholen van vrijwilligers op bepaalde competenties, zoals Presenteren voor publiek. 3. Het informeren, inspireren en entertainen van vrijwilligers (bijvoorbeeld via de Showbiz Spelshow voor vrijwilligers).

3. Veel vrijwilligers hebben een kennisachterstand, wat doe ik daaraan?

Vrijwilligers worden vaak voor 1 activiteit ingezet en zijn beperkt aanwezig, bijvoorbeeld 1 keer per week. Daardoor zijn ze vaak beperkt op de hoogte van alles wat je organisatie nog meer doet. Wat helpt is om intern periodiek (bijvoorbeeld) elk kwartaal een informatiemiddag of -avond voor vrijwilligers te houden. Je kunt dan vertellen wat je organisatie allemaal doet en welke actuele ontwikkelingen er zijn.

4. Geven jullie ook trainingen op maat en in-company?

Alle trainingen die wij bieden zijn ontstaan vanuit vragen die wij kregen of we een dergelijke training konden bieden. Al onze trainingen hebben een rode draad rond de inhoudelijke punten van het betreffende thema, vervolgens maken we die op maat voor je organisatie door vooraf op specifieke punten met je af te stemmen hoe we dit kunnen toespitsen op de gewenste behoefte. Al onze trainingen geven we ook in-company.

5. Wie geven de trainingen bij Kenniscentrum Vrijwilligers?

Om kwalitatief goede trainingen aan te kunnen bieden werkt Kenniscentrum Vrijwilligers samen met ervaren trainers uit de praktijk. Het trainings- en opleidingsaanbod wat wij aanbieden komt tot stand door gebruik te maken van de specialistische kennis- en expertisegebieden die trainers met wie we samenwerken bezitten.

6. Wij willen een introductieprogramma voor onze vrijwilligers. Kunnen jullie hierbij helpen?

Bij een introductieprogramma moet je denken aan informatieverschaffing over wat je doet als organisatie, wat je van de vrijwilligers verwacht en wat de vrijwilligers van jouw organisatie kunnen verwachten. Tegelijkertijd kun je een introductieprogramma aangrijpen om te vertellen watje als organisatie allemaal (nog meer) doet en welke ontwikkelingen er zijn. Een goed doortimmerd introductieprogramma voor vrijwilligers vergt een goede voorbereiding maar werpt zeker zijn vruchten af. Wij kunnen je ondersteunen in de voorbereiding en bij de uitvoering. Neem voor meer informatie contact op.

7. Wij hebben weinig budget voor opleiden, is er dan toch iets mogelijk?

Jazeker. Reden waarom je organisatie met vrijwilligers werkt heeft vaak te maken met beperkte budgetmogelijkheden. Een training of bijscholing van vrijwilligers mag dan ook vaak niet veel kosten. Dit kun je opvangen door een training of workshop voor een grote groep van vrijwilligers tegelijk te houden. Daardoor blijven de kosten beperkt. Wat je ook kunt doen is de training (bijvoorbeeld een introductietraining) eenmalig te laten verzorgen, om dit daarna zelf ter hand te nemen.

8. Vrijwilligers vragen om bijscholing, maar waar leg ik de grens?

Wanneer je voor vrijwilligers de mogelijkheid tot bijscholing creëert, kan het zijn dat vrijwilligers daar maximaal gebruik van willen maken en waar leg je dan de grens? Wat wij adviseren is om te kijken welke competenties een vrijwilliger nodig heeft voor zijn of haar werkzaamheden als vrijwilliger in je organisatie. Als bijvoorbeeld gastgerichtheid daarbij komt kijken, dan is een training op dit gebied zinvol en anders niet.

>> Wil je over dit onderwerp een thema-avond of training organiseren? Lees dan hier verder.

Met dit artikel wil Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet praktische tips geven voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.