Haal meer vrijwilligers binnen met een wervende vacature

Praktijkcase: de belastingaangifte vrijwilliger

Tegenwoordig zijn er veel organisaties waar burgers terecht kunnen voor hulp bij de belastingaangifte. Denk daarbij aan de ANBO (Algemene Nederlandse Bond Ouderen), de KBO (Katholieke Bond van Ouderen) en de bibliotheek. Zij zetten daarvoor de belastingaangifte vrijwilliger in: vaak speciaal daarvoor getrainde vrijwilligers die kunnen helpen bij de aangifte. Wat als er iets misgaat? 

De belastingservice is in het geval van de ANBO en KBO bedoeld voor leden en vaak zijn dat 65-plussers. Bij de bibliotheek kan iedereen terecht. Het gaat in alle gevallen om eenvoudige aangiftes.

Maar ook al gaat het om eenvoudige aangiftes, toch kan er iets mis gaan. Stel dat de vrijwilliger een fout maakt bij de aangifte: wie is daarvoor verantwoordelijk? Is dat de vrijwilliger of is dat de persoon voor wie de aangifte is ingediend?

En stel dat een belastingaangifte vrijwilliger ook advies gaat geven? Wie is daar van verantwoordelijk voor? Het advies kan bijvoorbeeld luiden dat bepaalde inkomsten niet hoeven te worden opgegeven voor de belastingaangifte. Stel dat de belastingdienst het anders ziet en met een naheffing komt, hoe zit het dan?

In deze situaties is het verstandig als de vrijwilligers die worden ingezet voor hulp bij belastingaangifte beschikken over een VOG en tevens een vrijwilligerscontract hebben ondertekend. Een gedragscode waarin staat wat de vrijwilliger wel en niet mag doen in het kader van hulp bij de belastingaangifte kan als bijlage dienen bij het vrijwilligerscontract.

>> Ben je vrijwilligers coördinator en wil je leren van praktijkcases zoals deze? Doe dan mee aan de Leergang Vrijwilligers Coördinatie In De Praktijk:  hier meer informatie daarover.

Met dit artikel wil Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet praktische tips geven voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.