Semi lockdown, maar ook nu nog worden vrijwilligers ingezet

Ondanks de semi lockdown op dit ogenblik, worden vrijwilligers – daar waar het kan – nog steeds ingezet. Waarin dan? Een overzicht uit de praktijk.

Het is zeker niet zo dat vrijwilligers nu op grote schaal worden ingezet. Uit een poll die we hielden in onze Facebookgroep Vrijwilligerscoordinatie (week 45, 26 oktober 2020) ontstaat het volgende beeld:

Meestal zijn er dus nog genoeg vrijwilligers die zich kunnen en willen inzetten, maar zijn daar ook de mogelijkheden voor? Hieronder voorbeelden uit de praktijk waar vrijwilligers momenteel worden ingezet:

  • Wij hebben nog vrijwilligers die maaltijden bereiden, die maaltijden kunnen worden afgehaald door of worden thuisbezorgd bij onze 55+ bewoners.
  • Wij (verpleeghuis) zetten nog vrijwilligers in die al ingeschreven stonden. Zij bieden een helpende hand op de huiskamers of doen activiteiten op kleine schaal (max. 4 bewoners) . We werven geen nieuwe helaas….
  • Maatjescontacten gaan gewoon door, dat is binnen de maatregelen nog mogelijk. En zo niet, dan kunnen bestaande contacten wel telefonisch doorgaan.
  • Wij gaan weer belmaatjes koppelen aan mensen die daar behoefte aan hebben.
  • Binnen de huidige maatregelen kunnen enkele van onze vrijwilligers nog hun taken uitvoeren, mits ze ook zelf willen. Het gaat dan voornamelijk om individueel vrijwilligerswerk of werk in bijvoorbeeld een historische tuin of in de natuur waar mensen lekker buiten bezig zijn en waar je met gemak heel veel afstand tot elkaar kan hebben. Al het andere vrijwilligerswerk staat tot 1 januari sowieso stil.
  • Wie kan en wil , kan individueel enkele taken uitvoeren. Ons museum is nu gesloten. We hopen snel weer open te kunnen, maar ik ben bang dat het voor langere tijd zal zijn. Dit betekent niet dat er niets door de vrijwilligers gedaan wordt. Wij werken alleen met vrijwilligers.
  • Bij ons in het verpleeghuis zijn de vrijwilligers welkom, mits ze het zelf ook aan durven. Wel zijn er uiteraard regels die we moeten handhaven. De werving van vrijwilligers gaat ook gewoon door.
  • Bel vrijwilligers voor mantelzorgers, huiswerkbegeleiding, licht administratief werk, tafeltje dekje en alles wat binnen de beperkingen kan.
  • Binnen onze organisatie worden vrijwilligers nog ingezet en geworven met name bij individueel contact. Dit alles natuurlijk wel met de veiligheid voorop. Ook voor flexibele (tijdelijke) klussen is er nog veel vraag. De dagbesteding is gehalveerd vandaar dat de behoefte naar wandelen in en buiten heel groot is voor cliënten individueel. Ook voor lunch verzorging zijn er nog vragen.

Op welke manier worden in jouw organisatie vrijwilligers nu ingezet? Laat het weten aan je collega vrijwilligerscoördinatoren in de Facebookgroep Vrijwilligerscoordinatie.

>Ben je vrijwilligers coördinator en zoek je een betaalbare én praktisch ingestoken cursus?
Dan is de Cursus ‘Vrijwilligers Coördinatie In 2 Dagen’ Iets voor jou> Hier meer info.

Met dit artikel wil Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet praktische tips geven voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.