Vrijwilligerswerk in 2021: 5 trends

Na het voor velen bizarre jaar 2020 – het jaar dat onze levens op de kop werden gezet door corona – ontstond voor velen een nieuwe werkelijkheid. De vraag is nu wat 2021 gaat brengen, ook op het gebied van vrijwilligersinzet. Wij denken dat in 2021 de volgende trends te verwachten zijn:

 1. Transitie Corona tijdperk naar post Corona tijdperk:
  Laten we hopen dat we in de loop van 2021 de Corona pandemie achter ons kunnen laten. Veel vrijwilligers zullen (of hebben dat al gedaan) een bewuste keuze maken: ga ik door met vrijwilligerswerk of stop ik? Er zullen als gevolg van Corona ook nieuwe vrijwilligers bij komen. Maar 1 ding staat vast: als we uit de Corona pandemie komen zal er veel gedaan moeten worden om alles zoals het liep rondom vrijwilligersinzet weer goed op de rails te krijgen.
 2. Nieuwe vormen van vrijwilligerswerk, ook digitaal.
  De gevolgen van de COVID19 pandemie voor de inzet van vrijwilligers zijn duidelijk zichtbaar: vrijwilligers worden niet, ten dele en vaak op aangepaste wijze ingezet. Waar eerst vrijwilligers “fysiek” werden ingezet is dit nu ook digitaal. Denk bijvoorbeeld aan online taalcoaching uitgevoerd door vrijwilligers. Of een boek voorlezen via Facebook Live. Er zijn vrijwilligers die hiervan gruwen, maar ook vrijwilligers die dit leuk vinden. Wij verwachten dat de digitale inzet van vrijwilligers voor een deel blijvend is, omdat we bekender zijn geworden met de digitale mogelijkheden en digitale ondersteuning in veel gevallen ook prima kan. Niet in alle gevallen natuurlijk, het grootste deel van de vrijwilligersinzet zal weer fysiek uitgevoerd worden.
 3. Meer animo voor kortdurend vrijwilligerswerk.
  Als we de Corona perikelen achter ons laten zal bij veel mensen de agenda er anders uit zien. Veel activiteiten en evenementen zullen weer terugkeren, ook hebben veel mensen nieuwe activiteiten ontwikkeld. Vrijwilligerswerk past daar nog wel bij, maar alleen in de korte tijd die mensen daarvoor nog ‘over’ hebben. Ze hebben nog genoeg andere dingen te doen en ‘in te halen’.
 4. Meer vrijwilligers met rugzakje en ook steeds groter rugzakje.
  Een trend die al langer aan de gang is, is het aantal vrijwilligers met een rugzakje. Ook de omvang van het rugzakje neemt verder toe. Als gevolg van de corona pandemie zal dit aantal verder toenemen. Bijvoorbeeld mensen die hun baan kwijtraken en emotionele spanningen die dit tot gevolg heeft. Vrijwilligerswerk starten terwijl ‘oud zeer’ nog niet of onvoldoende is opgelost geeft dan problemen op de werkvloer.
 5. Nóg flexibeler aanbieden van vrijwilligerswerk.
  Gelukkig willen nog steeds veel mensen vrijwilligerswerk doen. Maar het moet wel in de overvolle agenda met drukke dagelijkse bezigheden passen. Die drukte zal alleen maar verder toenemen. Als mensen dan vrijwilligerswerk willen doen, kan dat vaak alleen op de momenten dat ze nog een gaatje hebben in hun drukke agenda. Flexibele vrijwilligersinzet dus. Daar waar structurele vrijwilligersinzet gewenst is, bijvoorbeeld wanneer cliënten structuur en regelmaat nodig hebben, kan dit gaan knellen.

Ben je vrijwilligerscoördinator? Wissel kennis en ervaringen met je collega vrijwilligerscoördinatoren in de Facebookgroep Vrijwilligerscoordinatie.

>Ben je vrijwilligers coördinator en zoek je een betaalbare én praktisch ingestoken cursus?
Dan is de Cursus ‘Vrijwilligers Coördinatie In 2 Dagen’ Iets voor jou> Hier meer info.

Met dit artikel wil Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet praktische tips geven voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.