Is een klachtenregeling voor vrijwilligers verplicht?

In de rubriek “De vrijwilligers-coördinator vraagt” dit keer de vraag die ons werd gesteld: Is een klachtenregeling voor vrijwilligers verplicht?

Bij de vraag die werd gesteld ging het om een zorginstelling met zo’n 30 vaste krachten in dienst, die bezig was met een klachtenregeling voor het vaste personeel. De vraag is: moet dit nu ook worden geregeld voor de 60 vrijwilligers die bij de organisatie worden ingezet?

Het antwoord is nee: je bent als organisatie niet verplicht tot een klachtenregeling voor vrijwilligers, ook niet wanneer deze er wel is voor de medewerkers (die in dienst zijn van de organisatie).

Vergelijk het met een vrijwilligersraad. Dat is een overlegorgaan wat je kunt introduceren om met een vertegenwoordiging van vrijwilligers te overleggen. Het kan, maar het is niet verplicht. Organisaties mogen dat zelf weten en er zijn geen wettelijke kaders voor. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een medezeggenschapsraad of ondernemingsraad: daarvoor is de Wet op de Ondernemingsraden van kracht.

Bij een vrijwilligersraad, en ook bij een klachtenregeling voor vrijwilligers, is er geen wet die zegt dat je die verplicht moet hebben. Ook al heb je wel een ondernemingsraad, of klachtenregeling voor medewerkers.

Een andere vraag is natuurlijk of een klachtenregeling voor vrijwilligers niet wenselijk is. Die vraag kan in veel gevallen zeker met ‘Ja’ beantwoord worden. Maar het is dus niet verplicht.

Wil je een sociaal veilige omgeving voor je vrijwilligers creëren? Of de sociale veiligheid van je vrijwilligers verbeteren?
Informeer vrijblijvend naar ons pakket Borgen Sociale Veiligheid Vrijwilligers.

>Ben je vrijwilligers coördinator en zoek je een betaalbare én praktisch ingestoken cursus?
Dan is de Cursus ‘Vrijwilligers Coördinatie In 2 Dagen’ Iets voor jou> Hier meer info.

Met dit artikel wil Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet praktische tips geven voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze gratis nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.