Vrijwilligers motiveren tips

Motiveren van vrijwilligers: 12 tips

Motiveren van vrijwilligers, is dat wel nodig? Zeker! Het is belangrijk om goed oog te houden voor het motiveren van je vrijwilligers. Voordat je het weet ben je ze kwijt en moet je op zoek naar nieuwe vrijwilligers. in dit artikel 12 tips voor het motiveren van vrijwilligers.

Motiveren van vrijwilligers: 12 tips

Hieronder – in willekeurige volgorde – 12 tips om vrijwilligers te motiveren.

Motiveren van vrijwilligers tip 1 t/m 6:

Tip 1: Ken de intrinsieke motivatie.

Het is belangrijk om te weten wat de intrinsieke motivatie is van je vrijwilligers. Daar kan veel verschil in zitten. Iemand kan vrijwilliger worden om kennis en ervaring over te dragen, om mensen in de buurt te leren kennen, of om werkervaring op te doen voor een nieuwe baan. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Door daarnaar te vragen en luisteren wat mensen hierop te vertellen hebben leer je de vrijwilligers met wie je werkt goed kennen. Vrijwilligers beter leren kennen en begrijpen wat hun persoonlijke beweegredenen zijn voor hun inzet als vrijwilliger is een belangrijke basis om ze gemotiveerd te houden. Leestip in dit kader: 7 motivaties voor vrijwilligerswerk.

Tip 2: Geef voorbeelden.

Vrijwilligers hebben voorbeelden nodig om hun eigen creativiteit te stimuleren. Geef ze een lijst van wat ze allemaal zouden kunnen doen in de uitvoering van taken en ze zullen de lijst alleen maar langer maken.

Tip 3: Stuur herinneringen.

Vrijwilligers hebben natuurlijk ook een leven naast hun acties voor jou. Af en toe een herinnering sturen is niet vervelend maar noodzakelijk. Ze zullen daardoor weer actief worden om net dat extra stapje te nemen.

Tip 4: Blijf positief en stimuleer.

Vertel ze dus niet dat het slecht gaat, wat ze niet moeten doen en wat verkeerd is. Vertel ze hoe goed het allemaal gaat en hoe belangrijk hun bijdrage daaraan is.

Tip 5: Neem verantwoordelijkheid.

Vrijwilligers mogen verwachten dat je je als organisatie verantwoordelijk voelt voor wat zij doen. Beantwoord die verwachting en laat ze niet in de kou staan. Zorg dat alles rondom de vrijwilligers goed geregeld is: let op hun veiligheid, zorg dat ze verzekerd zijn etc.

Tip 6: Erken en waardeer de vrijwilliger

Erkenning en waardering voor wat ze doen geeft vrijwilligers veel voldoening. Dat begint al bij een schouderklopje. Een simpel “dank je wel” werkt vaak al heel motiverend. Maar erkenning en waardering is er in vele vormen. Bijvoorbeeld een lunch met de vrijwilligers waar je, ook als leidinggevende, tijd voor vrijmaakt. Of de extra aandacht die je een vrijwilliger geeft op bijzondere momenten zoals een verjaardag.

Motiveren van vrijwilligers tip 7 t/m 12:

Tip 7: Geef middelen.

Vrijwilligers, hoe gemotiveerd ook, kunnen niet iets goeds neerzetten zonder goede spullen: zorg dat vrijwilligers de goede materialen en middelen hebben om hun werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.

Tip 8: Laat vrijwilligers leren.

Vrijwilligers willen hun werk goed doen en zijn daar vaak serieus mee bezig. Geef ze de mogelijkheid om nog beter te worden in hun werkzaamheden. Dat kan door ze te helpen bij het aanleren van vaardigheden. Een vrijwilliger kan bijvoorbeeld heel goed zijn in bepaalde werkzaamheden, maar de gastgerichtheid wordt als onvoldoende ervaren. Een training op dat gebied kan wonderen verrichten.

Tip 9: Laat vrijwilligers zelf kiezen.

Veel vrijwilligers zien dat in een organisatie veel gedaan moeten worden, waar zij als vrijwilliger voor worden gevraagd. Wanneer de vrijwilliger daarin een zekere mate van keuzevrijheid heeft, komt dit de motivatie ten goede. Dit kan keuzevrijheid zijn om te bepalen welke werkzaamheden, in welke volgorde of op welke manier de vrijwilliger die werkzaamheden oppakt. Als de vrijwilliger zelf ergens voor kiest, is de drijfveer om goed te presteren vele malen hoger.

Tip 10: Communiceer.

Voor een goede motivatie van vrijwilligers is het belangrijk om aan te geven wat er van ze wordt verwacht. Iemand kan niet aan verwachtingen voldoen wanneer die onbekend zijn en dat werkt ook niet motiverend. Duidelijk aangeven wat de rol is van de vrijwilliger, wat hun taken zijn, en dus ook wat hun taken niet zijn. Dit voorkomt misverstanden. Maar communiceer ook over de veranderingen in de organisatie. Dit laatste wordt vaak vergeten. Vast medewerkers worden vaak beter geïnformeerd dan de vrijwilligers. Die merken dat en voelen zich niet meer serieus genomen. Ze zullen eerder gedemotiveerd raken. Het omgekeerde werkt veel beter: door ze pro-actief te informeren zullen ze makkelijker in veranderingen meegaan en hun positieve bijdrage daaraan leveren, waardoor ze gemotiveerd blijven.

Tip 11: Vraag om feedback

Vraag regelmatig aan je vrijwilligers hoe ze hun werkzaamheden ervaren. Wat vonden ze er goed aan en wat niet? Door deze feedback te ontvangen is het mogelijk om daarop in te spelen en verbeteringen aan te brengen. De vrijwilliger ervaart zo dat er naar hem of haar geluisterd wordt en daar iets mee gedaan wordt.

Tip 12: Laat ze meedenken.

Besef dat vrijwilligers vaak hele goede ideeën hebben en die ook ten uitvoer kunnen brengen. Dus denk je na over vernieuwing of iets anders organiseren? Laat vrijwilligers daarin meedenken.

> Ben je vrijwilligers coördinator en zoek je een betaalbare én praktisch ingestoken cursus?
Dan is onze basiscursus Vrijwillligerscoördinatie of de verdiepcursus Leidinggeven aan Vrijwilligers iets voor jou.

Bron: tips gedeeltelijk via http://fundraiseronline.blogspot.com

Met dit artikel wil Kenniscentrum Vrijwilligers praktische tips geven voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze gratis maandelijkse nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.