Motivaties van vrijwilligerswerk

7 motivaties voor vrijwilligerswerk

Veel mensen in Nederland zijn actief als vrijwilliger. Waarom kiest iemand ervoor om vrijwilligerswerk te doen? Irene van der Vaart heeft in haar afstudeerscriptie voor de Universiteit Utrecht (in opdracht van Movisie) onderzoek gedaan naar 7 motivaties voor vrijwilligerswerk. Van der Vaart somt in haar scriptie “Motivaties voor vrijwilligerswerk” 7 motivaties op waarom mensen vrijwilligerwerk doen. De eerste 6 van deze motivaties zijn gebaseerd op Clary et al. (1998), de 7e motivatie is een toevoeging volgens Tak en Karr (2007). 

Carrièregerichte motieven
Mensen met carrièregerichte motieven zien in vrijwilligerswerk een kans om ervaringen, vaardigheden en contacten op te doen die nuttig kunnen zijn voor hun (toekomstige) carrière op de arbeidsmarkt.

Normatieve motieven
Vanuit bepaalde normen en waarden kunnen mensen ervoor kiezen om door middel van vrijwilligerswerk bij de dragen aan de maatschappij.

Sociale motieven
Sociale motieven houden in dat iemand bestaande sociale contacten wil verdiepen of versterken en meedoet in activiteiten die gewaardeerd worden door andere mensen die voor die persoon belangrijk zijn (Clary et al., 1998). Dit motief moet niet verward worden met sociaal in de zin van ‘gezellig sociale contacten opdoen en vrienden maken’. Mensen met sociale motieven doen vrijwilligerswerk mede omdat hun omgeving het ook doet of omdat hun omgeving het wenselijk vindt.

Leermotieven
Leermotieven houden in dat mensen vrijwilligerswerk zien als kans om nieuwe ervaringen op te doen en bestaande kennis en vaardigheden te oefenen en vergroten die anders misschien niet of minder beoefend worden (Becker, 2009). Vrijwilligerswerk kan voor vrijwilligers zo een middel zijn om dingen te leren en om zichzelf te ontwikkelen.

Beschermingsmotieven
Beschermingsmotieven zijn gerelateerd aan iemands persoonlijk functioneren. Mensen met deze motieven zien vrijwilligerswerk als een manier om negatieve omstandigheden, ervaringen of gevoelens te ontlopen of verminderen en even los te komen van het dagelijkse leven.  Door het doen van vrijwilligerswerk kan iemand bijvoorbeeld schuldgevoelens verminderen dat hij of zij het beter heeft dan anderen.

Kwaliteitsmotief
Als een vrijwilliger verwacht dat vrijwilligerswerk kansen biedt voor persoonlijke groei en verhoogde levenskwaliteit. Het helpen van anderen kan bijdragen aan positieve gevoelens over de eigen persoon zoals zelfvertrouwen.

Pleziermotief (Tak en Karr)
Er is dus een motief dat niet wordt genoemd in de indeling van Clary et al. maar wel in veel onderzoeken naar voren is gekomen als belangrijke reden voor vrijwilligers om actief te zijn. Dit is het pleziermotief: het hebben van een leuke tijd in het hier en nu. Plezier is door Tak en Karr (2007) dan ook toegevoegd aan de lijst van motieven van Clary et al. (1998).

Motieven voor het doen van vrijwilligerswerk zullen niet voor iedereen hetzelfde zijn en kunnen samenhangen met demografische en persoonlijke kenmerken. Motieven kunnen per persoon verschillen en iedere persoon kan meerdere motivaties hebben (Meijs, 1997). Vrijwilligersgerichtheid, met andere woorden het inspelen op wat de vrijwilligers wensen en belangrijk vinden, vergemakkelijkt de werving als het behoud van vrijwilligers.

>> Meer hierover te weten komen? Doe dan mee aan 1 van onze cursussen Vrijwilligerscoördinatie.

Met dit artikel geeft Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet praktische tips voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.

Bron: Motivaties voor vrijwilligerswerk (Van der Vaart, 2010)