Vrijwilligers vrijwilligerswerk Kenniscentrum Vrijwilligers

Vrijwilligers motiveren, 5 manieren op een rij

Vrijwilligers motiveren is dat wel nodig? Want dat zijn ze toch automatisch al? In de praktijk pakt het niet altijd zo uit: het is niet per definitie zo dat vrijwilligers motiveren niet meer nodig is. Als organisatie is het zaak om goed oog te houden voor de motivatie van vrijwilligers. Kenniscentrum Vrijwilligers heeft 5 tips voor het motiveren van vrijwilligers op een rij gezet. 

Vrijwilligers motiveren, 5 manieren op een rij:

Tip 1: Ken de intrinsieke motivatie van je vrijwilligers.

Het is belangrijk om te weten wat de intrinsieke motivatie is van vrijwilligers in je organisatie. Daar kan veel verschil in zitten. Iemand kan vrijwilliger worden om kennis en ervaring over te dragen, om mensen in de buurt te leren kennen, of om werkervaring op te doen voor een nieuwe baan. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Door daarnaar te vragen en luisteren wat mensen hierop te vertellen hebben leer je de vrijwilligers met wie je werkt goed kennen. Vrijwilligers beter leren kennen en begrijpen wat hun persoonlijke beweegredenen zijn voor hun inzet als vrijwilliger is een belangrijke basis om ze gemotiveerd te houden.

Tip 2: Laat vrijwilligers leren.

Vrijwilligers willen hun werk goed doen en zijn daar vaak serieus mee bezig. Geef ze de mogelijkheid om nog beter te worden in hun werkzaamheden. Dat kan door ze te helpen bij het aanleren van vaardigheden. Een vrijwilliger kan bijvoorbeeld heel goed zijn in bepaalde werkzaamheden, maar de communicatieve vaardigheden zijn onvoldoende. Een training op dat gebied kan wonderen verrichten. Door hiermee bezig te zijn verbetert de kwaliteit van datgene wat de vrijwilliger doet en de vrijwilliger voelt dat ze belangrijk zijn voor dat er ruimte is voor progressie in hun rol.

Tip 3: Erken en waardeer de vrijwilliger

Erkenning en waardering voor wat ze doen geeft vrijwilligers veel voldoening. Dat begint al bij een schouderklopje. Een simpel “dank je wel” werkt vaak al motiverend. Maar erkenning en waardering is er in vele vormen. Bijvoorbeeld een lunch met de vrijwilligers waar je, ook als leidingegevende, tijd voor vrijmaakt. Of de extra aandacht die je een vrijwilliger geeft op bijzondere momenten zoals een verjaardag. De extra aandacht die je hebt voor een vrijwilliger die bijvoorbeeld 5 jaar in dienst is wordt ook erg gewaardeerd. Een vrijwilliger voelt dat ook vaak als erkenning voor de inspanningen die hij of zij gedaan heeft. Voelt de vrijwilliger deze erkenning en waardering niet, dan is de kans groot dat ze gedemotiveerd raken en hun heil als vrijwilliger elders gaan zoeken.

Tip 4: Laat vrijwilligers zelf kiezen

Veel vrijwilligers worden ermee geconfronteerd dat in een organisatie dingen gedaan moeten worden, waar zij als vrijwilliger voor worden gevraagd. Wanneer de vrijwilliger vervolgens een zekere mate van keuzevijheid heeft, komt dit de motivatie ten goede. Dit kan keuzevrijheid zijn om te bepalen welke werkzaamheden, in welke volgorde of op welke manier de vrijwilliger die werkzaamheden oppakt. Als de vrijwilliger zelf ergens voor kiest, is de drijfveer om goed te presteren vele malen hoger.

Tip 5: Communiceer richting je vrijwilligers.

Voor een goede motivatie van vrijwilligers is het belangrijk om aan te geven wat er van ze wordt verwacht. Iemand kan niet aan verwachtingen voldoen wanneer die onbekend zijn en dat werkt ook niet motiverend. Duidelijk aangeven wat de rol is van de vrijwilliger, wat hun taken zijn, en dus ook wat hun taken niet zijn. Dit voorkomt misverstanden. Maar communiceer ook over de veranderingen in de organisatie. Dit laatste wordt vaak vergeten. Vast medewerkers worden vaak beter geïnformeerd dan de vrijwilligers. Die merken dat en voelen zich niet meer serieus genomen. Ze zullen eerder gedemotiveerd raken. Het omgekeerde kan ook: door ze pro-actief te informeren zullen ze makkelijker in veranderingen meegaan en hun positieve bijdrage daaraan leveren, waardoor ze ook gemotiveerd blijven.

>> Wil je over dit onderwerp een thema-avond of training organiseren? Lees dan hier verder.

Met dit artikel wil Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet praktische tips geven voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.