Nieuw per 1/11: Gratis VOG voor categorieën vrijwilligers

Per 1 november 2018 verruimt het kabinet de regeling voor een gratis VOG en kunnen alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie een gratis VOG krijgen. 

Meer organisaties onder regeling Gratis VOG per 1 november
Op dit moment kunnen vrijwilligers die werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG aanvragen. Valt een vrijwilliger niet binnen deze groep, dan moet hij betalen om een VOG aan te vragen. Per 1 november 2018 verruimt het kabinet de regeling voor een gratis VOG en kunnen alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie een gratis VOG krijgen. Het gaat dan om vrijwilligers die hulp of begeleiding bieden aan kwetsbare groepen of personen. Hieronder vallen bijvoorbeeld mensen aan wie zorg wordt verleend, ouderen en mensen met schulden. Maar ook leerlingen op scholen en mensen met een visuele en/of lichamelijke beperking. Het is aan uw organisatie om de afhankelijkheidssituatie te beargumenteren.

Aantal vrijwilligers speelt geen rol meer
Vrijwilligers kunnen een VOG gratis aanvragen als hun organisatie zich voor deze regeling heeft aangemeld. De regeling voor een gratis VOG staat open voor alle organisaties. Het maakt dus niet uit of het gaat om een school, zorginstelling of sportvereniging. De enige voorwaarde is dat de organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast vervalt de voorwaarde dat een organisatie voor 70% uit vrijwilligers moet bestaan. Het aantal vrijwilligers moet uw organisatie wel aangeven bij het aanvragen van een gratis VOG, maar het percentage vrijwilligers is niet langer meer een voorwaarde voor de regeling.

Actief preventiebeleid
Organisaties die zich aanmelden voor de gratis VOG regeling moeten voldoende aandacht besteden aan het risico op grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers. Daarvoor moet een organisatie actief een preventiebeleid voeren: veiligheidsmaatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen. Het is dus nog steeds vereist dat uw organisatie een plan heeft waarin de regels en richtlijnen staan over veilig vrijwilligerswerk. In het plan kunnen afspraken staan over een vertrouwenspersoon, goed aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers (waaronder de VOG) en de gedragsregels binnen uw organisatie.

Om in aanmerking te komen voor de gratis VOG regeling dient een organisatie haar integriteitsbeleid toe te lichten. Dat kan in een beleidsplan of via een link naar haar website waar dit plan staat uitgewerkt. Organisaties kunnen zich via de gratis VOG website aanmelden.

Bron: www.rendement.nl en www.sportzaken.pro.

Met dit artikel geeft Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet praktische tips voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.