– 10 goede redenen om de vrijwilligers registratietool Fenna te gebruiken –

Waarom vrijwilligers registreren – Vrijwilligersoftware

Elke organisatie die vrijwilligers inzet houdt gegevens over de vrijwilligers bij. De ene organisatie doet dit heel uitgebreid, de andere organisatie beperkt zich tot de basisgegevens zoals naam, adres en woonplaats. Kortom, de registratiebehoefte rondom de vrijwilligers is er, de vraag is in welke mate ga je die behoefte in de praktijk brengen.  Lees hier meer over de vraag Welke gegevens registreer je?

Toenemende behoefte vrijwilligers registratie. – Vrijwilligerssoftware

Wanneer je in grotere aantallen met vrijwilligers in je organisatie te maken hebt, zul je merken dat de registratiebehoefte toeneemt. De basisgegevens alleen zijn niet meer voldoende. Dat geldt ook voor de tool die je gebruikt om alle gegevens over je vrijwilligers bij te houden. In de meeste organisaties wordt gestart met het bijhouden van de vrijwilliger gegevens in een Excel bestand. Hoewel daarin van honderden tot zelfs duizenden vrijwilligers de gegevens prima kunnen worden opgeslagen, voldoet dit na verloop van tijd niet meer en heb je behoefte aan een softwarepakket met meer en betere mogelijkheden.

Kenniscentrum Vrijwilligers ontwikkelde vrijwilligerssoftware Fenna.

Kenniscentrum Vrijwilligers zag dat er bij organisaties die veel werken met vrijwilligers behoefte bestaat aan een betrouwbare vrijwilligers registratietool met een goede prijs/kwaliteitverhouding. Dat is de reden geweest dat wij speciaal voor organisaties die veel vrijwilligers inzetten de vrijwilligersregistratie softwaretool Fenna hebben ontwikkeld. Lees hier meer over de kenmerken van de vrijwilligers registratiesoftware Fenna.

10 redenen om de vrijwilligers registratietool Fenna te gebruiken.

Hieronder 10 redenen op een rij gezet om de vrijwilligers registratietool Fenna te gebruiken.

1. Alle gegevens op 1 plaats bewaard, bereikbaar en vindbaar.

Makkelijker kan niet: alles gegevens van je vrijwilligers worden veilig bewaard op 1 plaats, bereikbaar en vindbaar voor geautoriseerde medewerkers.

2. Klaar voor nieuwe AVG wetgeving. – Vrijwilligersregistratiesoftware

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat ook het bijhouden van gegevens over de vrijwilligers aan deze nieuwe regelgeving moet voldoen. Met de vrijwilligers registratietool Fenna voldoe je aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

3. Lokaal wat kan, centraal wat moet. – Vrijwilligerstool

Het is handig om lokaal flexibel te zijn in de gegevens die je van de vrijwilligers wilt bijhouden. Tegelijkertijd is centrale sturing en coördinatie nodig om het vrijwilligerswerk goed georganiseerd te houden. De vrijwilligers registratietool Fenna biedt deze mogelijkheden.

4. Overal een structurele werkwijze. – Vrijwilligerssysteem

Doordat de vrijwilligers registratietool Fenna een online tool is en dus overal kan worden gebruikt, biedt dit de mogelijkheid dat overal de structurele manier van werken kan worden toegepast. Of je in een kantoorsituatie, thuis of onderweg de vrijwilligersregistratie raadpleegt of verandert, de structuur van werken blijft hetzelfde.

5. Vrijwilligers zelf gegevens laten invoeren en beheren. 

De vrijwilligers registratietool Fenna biedt de mogelijkheid om vrijwilligers zelf hun gegevens te laten invoeren en actueel te houden. Of dit wenselijk is en de mate waarin bepaal je zelf als organisatie.

6. Vrijwilligers boeien en binden. – Vrijwilligersoftware

De vrijwilligers in je organisatie willen gewaardeerd worden om hun inzet. Dat is vooral een zaak van persoonlijke aandacht en erkenning. De vrijwilligers registratietool Fenna helpt voor het bieden van maximale ondersteuning op momenten die ertoe doen, bijvoorbeeld reminders voor evaluatiegesprekken, jubilea en aankomende verjaardagen.

7. Vrijwilligers inplannen.– Vrijwilligerssoftware

In veel organisaties is er een planbehoefte rond de inzet van vrijwilligers. Met behulp van de vrijwilligers registratiesoftware Fenna kunnen vrijwilligers worden ingepland op activiteiten. Ook is het mogelijk dat vrijwilligers zichzelf in- en uitplannen, indien hiertoe de wens bestaat.

8. Talenten van vrijwilligers benutten. – Vrijwilligersregistratiesoftware

De meeste vrijwilligers willen op hun kracht worden ingezet: de talenten die ze bezitten. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de vrijwilligers registratiesoftware Fenna is geweest dat de talenten van vrijwilligers optimaal inzichtelijk worden gemaakt. En dat vrijwilligers daarop kunnen worden ingezet als daar behoefte aan bestaat en de vrijwilliger dat zelf wil.

9. Focus op de vrijwilliger, niet op de administratie.

Doordat de registratie van de vrijwilligers soepel verloopt via de vrijwilligers registratiesoftware Fenna, kan alle aandacht uitgaan naar de vrijwilligers, in plaats van hoofdbrekens over de administratie.

10. Vrijwilligers optimaal inzetten. – Vrijwilligerssysteem

Dankzij de vrijwilligers registratiesoftware Fenna is het mogelijk om vrijwilligers in te zetten bij verschillende organisaties, als de vrijwilliger daartoe de bereidheid heeft. Dit kan in Fenna eenvoudig worden bijgehouden. Zo kunnen organisaties vrijwilligers optimaal inzetten en van elkaars vrijwillige inzet gebruik maken.

Gratis en vrijblijvende demo: Vrijwilligersregistratiesysteem

Wilt u de voordelen ontdekken van Fenna voor uw organisatie?
Vraag een gratis en vrijblijvende demo aan. Dit is bij u op locatie en duurt ca. 45 minuten. U krijgt dan direct een beeld hoe de vrijwilligerssoftware Fenna is in te zetten voor uw organisatie.

Vul onderstaand formulier in om een demo aan te vragen, dan nemen wij contact met u op. Als u dit liever heeft kunt u ook eerst bellen of mailen. Neem voor vrijblijvend meer informatie contact op met Huub van Dommelen van Kenniscentrum Vrijwilligers via 040 – 7009 703. Of mail naar info@vrijwilligersaanzet.nl .

Aanvraag voor een gratis en vrijblijvende demo:

4 + 2 = ?

Vrijwilligersoftware – Vrijwilligerssoftware – Vrijwilligersregistratiesoftware – Vrijwilligerstool – Vrijwilligerssysteem

 

Vrijwilligers registratie software Fenna gebruiken? 10 redenen!