Coronacrisis heeft forse impact op vrijwilligers verenigingen

Coronacrisis heeft forse impact op vrijwilligers verenigingen*

De coronacrisis heeft een grote impact op vrijwilligers verenigingen in Nederland. Dit blijkt uit het Nationaal Verenigings Onderzoek 2021.

Er werden 50.000 verenigingen benaderd en aan het onderzoek werkten 4.608 verenigingen mee (respons 9,1%). Het onderzoek is gehouden door De Nederlandse Associatie (DNA) en het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen (IVBB).

De belangrijkste conclusies staan hieronder opgesomd:

  • Bestuursleden geven aan bezorgd te zijn over de ledenontwikkeling en het afnemende aanbod van vrijwilligers.
  • Meer dan een kwart van de vrijwilligersverenigingen ondervindt een behoorlijk groot ledenverlies.
  • Dit zorgt meestal direct voor knellende financiën en ook het vinden van nieuwe bestuursleden wordt lastiger.
  • Verenigingen geven aan dat dit als corona gerelateerde verschijnselen te ervaren.
  • Bij 50% van de bestuursleden is sprake van toegenomen werkzaamheden als gevolg van een grotere regeldruk.
  • Enerzijds wordt de grotere regeldruk veroorzaakt door de coronacrisis en de regels die daarvoor gelden (en telkens wijzigen).
  • Anderzijds als gevolg van nieuwe regels vanuit de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
  • Veel vrijwilligersverenigingen zijn als gevolg van corona afhankelijker geworden van contributie-inkomsten en subsidies. Waarschijnlijk komt dit omdat ze minder evenementen konden organiseren en daardoor minder (oa. bar-) inkomsten hadden.
  • Voldoende jongeren trekken om bij de vereniging actief te worden wordt door veel verenigingen als een grote uitdaging gezien voor de nabije toekomst.
  • Als belangrijkste maatschappelijke doel geven vrijwilligersorganisaties aan te ‘zorgen dat iedereen meedoet’, ofwel gemeenschapszin.

Het volledige onderzoeksrapport is hier te vinden.

> Ben je vrijwilligers coördinator en zoek je een betaalbare én praktisch ingestoken cursus?
Dan is onze basiscursus Vrijwillligerscoördinatie of de verdiepcursus Leidinggeven aan Vrijwilligers iets voor jou.

*Bron: NVO en NOV.

Met dit artikel wil Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet praktische tips geven voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze gratis nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.