vrijwilligers en verandering

Vrijwilligers en verandering: 5 krachten om ze mee te krijgen*.

Vrijwilligers mee krijgen in een verandering, hoe doe je dat? In dit artikel 5 krachten die bepalen of je vrijwilligers mee krijgt in een verandering.

Welke verandering.

Bij vrijwilligers meekrijgen in een verandering gaat het er natuurlijk om: welke verandering? Een gedragsverandering is heel wat anders dan een verandering in de manier van werken.

Hieronder wordt ingegaan op een verandering in de organisatie of werkwijze. Als voorbeeld nemen we een organisatie waar vrijwilligers bij inwoners langsgaan met een vragenlijst, om te enquêteren. Deze vragenlijst werd altijd handmatig ingevuld, dus op formulieren van papier. De organisatie wil dat de vrijwilligers voortaan een iPad gaan gebruiken. Welke krachten bepalen nu of dit lukt?

Vrijwilligers en verandering: 5 krachten om ze mee te krijgen.

Annemarie Mars beschrijft in haar boek* ‘ Hoe krijg je ze mee?’ vijf krachten die bij verandering belangrijk zijn om mensen mee te krijgen. Dit geldt voor medewerkers maar ook voor vrijwilligers.

Urgentie duidelijk maken.

In de eerste plaats moet duidelijk zijn: waarom is een verandering nodig? Waarom stoppen met formulieren handmatig invullen en dit voortaan doen met iPads? Redenen zouden kunnen zijn dat dit sneller en efficiënter werkt, en dat de gemeente voor dit project subsidie geeft maar als voorwaarde stelt dat ze uitgebreide en actuele rapportages krijgt.

Ambitie uitspreken: waar wil je naartoe?

Hier beschrijf je de nieuwe situatie die je wilt bereiken met elkaar: de spreekwoordelijke stip aan de horizon. In dit voorbeeld is de nieuwe situatie dat vrijwilligers iPads gebruiken om vragenlijsten in te vullen en dat er geen papieren formulieren meer worden gebruikt. Belangrijk: sta uitgebreid stil bij die nieuwe situatie door uit te leggen of te laten zien.

Planning: hoe wil je daar komen?

Beschrijf de stappen die nodig zijn om die nieuwe situatie te bereiken. Bij de invoering van iPads zou dit kunnen zijn dat je eerst een klein groepje vrijwilligers een training geeft en 2 maanden de nieuwe werkwijze droog laat oefenen. Als dit goed werkt en deze vrijwilligers zijn enthousiast ga je dit uitbreiden naar alle vrijwilligers. Je stelt een datum in het vooruitzicht om de knop om te zetten naar de iPad invoering. Maak een overzichtelijke planning waarin alle (tussen)stappen worden beschreven.

Interactie met de doelgroepen.

Hiermee wordt bedoeld: de vrijwilligers informeren over wat komen gaat en communiceren over de veranderingen die aanstaande zijn. Wat hierboven al is genoemd: urgentie, ambitie en planning, daar informeer je de vrijwilligers uitgebreid over. Vrijwilligers zullen naar je toe komen met vragen, daarover ga je in gesprek.

Leiderschap.

Bij verandering is er een kartrekker nodig: iemand die het voortouw neemt om de stip aan de horizon te bereiken. In het voorbeeld van de iPads houdt dit in dat je vrijwilligers ervan kunt overtuigen waarom deze verandering nodig is, wat de verandering inhoudt en dat je eventuele weerstand tegen deze verandering kunt ombuigen naar medewerking.

De 5 krachten die hier worden beschreven zijn afkomstig uit het boek: ‘Hoe krijg je ze mee? Vijf krachten om een verandering te laten slagen’ van Annemarie Mars, uitgeverij Van Gorcum, ISBN: 9789023242635

> Ben je vrijwilligers coördinator en zoek je een betaalbare én praktisch ingestoken cursus?
Dan is onze basiscursus Vrijwillligerscoördinatie of de verdiepcursus Leidinggeven aan Vrijwilligers iets voor jou.