Veel jongeren waren tijdens corona actief met hulp, ook als vrijwilliger*.

Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit en de Radboud Universiteit blijkt dat veel jongeren tijdens de corona pandemie graag bereid waren om vrijwilligerswerk te doen.

Tijdens de Covid-pandemie bleken verhalen in de media jongeren te inspireren om anderen te helpen. Anderen helpen gaf hen bovendien vaak een geluksgevoel. Dat concluderen onderzoekers van de Radboud Universiteit en de Erasmus Universiteit Rotterdam in een gepubliceerd artikel.

Wetenschappers van de Radboud Universiteit en de Erasmus Universiteit lieten tijdens de corona pandemie een groep van bijna 900 jongeren tussen de 10 en de 25 jaar twee weken lang dagelijks vragenlijsten invullen over wat ze in de media zagen en welke activiteiten ze ondernamen.

Uit de resultaten bleek dat jongeren die vaker geraakt werden door verhalen in de media ook vaker behulpzaam gedrag vertoonden. Ze probeerden anderen op te vrolijken door bijvoorbeeld berichtjes te sturen of koekjes te bakken. Daarnaast stonden ze klaar voor onbekenden, onder meer door vrijwilligerswerk te doen.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn interessant, denkt Rebecca De Leeuw, een van de onderzoekers. ‘Er is veel aandacht voor de negatieve effecten van de coronacrisis op jonge mensen, zoals de toename van middelengebruik en depressies. Dat is onderzoek is heel belangrijk, maar het is ook goed om te kijken naar mogelijke positieve ontwikkelingen bij jongeren tijdens de pandemie. Het laat zien dat media ook een positieve kant hebben. We wisten al dat volwassenen door media geïnspireerd kunnen raken om anderen te willen helpen, nu zien we dat het bij jongeren ook zo kan werken.’

De Leeuw hoopt dat er in het algemeen wat positiever naar jongeren gekeken wordt. ‘Jongeren zijn tijdens de pandemie vaak weggezet als asociaal. Het nieuws ging vaak over hoe ze zich misdroegen tijdens illegale feestjes, terwijl het overgrote deel dat niet deed. We kunnen echt wat aan hen hebben. Niet alleen omdat zij minder risico lopen om ernstig ziek te worden, maar ook omdat de meeste jongeren heel graag hun steentje willen bijdragen.’

> Ben je vrijwilligers coördinator en zoek je een betaalbare én praktisch ingestoken cursus?
Dan is onze basiscursus Vrijwillligerscoördinatie of de verdiepcursus Leidinggeven aan Vrijwilligers iets voor jou.

* Bron: humanpowernow.com. Lees hier het gehele artikel.