Hou op vrijwilligers te binden en boeien!*

Hou op vrijwilligers te binden en boeien! Kunnen we anders kijken naar én nieuwe mogelijkheden creëren voor vrijwillige inzet als we andere begrippen gebruiken?

Met deze woorden begint het pleidooi van Willem Jan de Gast in zijn Linkedin artikel. Volgens hem ‘creëren woorden bepaalde werelden’ en dat is ook zo met vrijwilligers binden en boeien:

‘Als je vrijwilligers niet (vast)bindt of in de boeien slaat, rennen
ze weer weg… Deze manier van kijken gaat uit van een functionele en instrumentele relatie tussen
vrijwilliger en organisatie, waarbij de organisatie een schaarse resource moet zien binnen te halen en
houden om het werk gedaan te krijgen.’

‘Vrijwilligers willen niet geboeid en gebonden worden, ze willen hun vrijwillige energie betekenisvol en waardevol inzetten. Vrijwilligers zijn geen onbetaalde werknemers en geen resource, ze zijn een source: een bron van energie, betrokkenheid, motivatie, talenten, ervaring en netwerken.

‘De opgave als organisatie is om aan te sluiten bij deze overvloed aan intrinsieke motivatie in plaats van te proberen vrijwillige energie in de mal van functieprofielen en taken te duwen’.

‘Als je met deze bril op kijkt, horen daar andere woorden bij. We gaan geen vrijwilligers binnenhalen en vasthouden, we gaan elkaar inspireren, met (potentiële) vrijwilligers in gesprek over talenten en mogelijkheden. We gaan samenwerken, ons wederzijds verbinden. We gaan ze geen vrijwilligerswerk laten doen, maar we gaan samen vrijwillige energie omzetten in betekenisvolle actie’.

* Bron: Willem-Jan de Gast. Lees hier het artikel op zijn Linkedin profiel (PDF versie).

> Ben je vrijwilligers coördinator en zoek je een betaalbare én praktisch ingestoken cursus?
Dan is onze basiscursus Vrijwillligerscoördinatie of de verdiepcursus Leidinggeven aan Vrijwilligers iets voor jou.