Onderzoek: helft van alle sportverenigingen zit in grote problemen

Uit gesprekken en een enquȇte blijkt dat de helft van alle Nederlandse sportverenigingen in ernstige problemen zit of dat verwacht in de komende vijf jaar. 1 van de oorzaken is een gebrek aan vrijwilligers.

Dat stelt het Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB) op basis van een rondgang in het hele land waarin gesprekken zijn gevoerd met meer dan 250 bestuurders van sportverenigingen. Ook vulden ruim 800 bestuurders een online enquête in. De resultaten zijn gepubliceerd in het onlangs verschenen rapport ‘Toekomstbestendigheid sportverenigingen’.

“Verenigingsbestuurders ervaren structurele overbelasting door met name de bureaucratie rond wet en regelgeving en een overheid die steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij de verenigingsbestuurder neerlegt als veilig sportklimaat, maatschappelijke inzet en de WBTR. Een overgrote meerderheid van de ondervraagde verenigingsbestuurders geeft aan structurele overbelasting te ervaren. 50% ervaart te hoge werkdruk. Dit heeft verschillende oorzaken.”

Er zijn allerlei moeilijkheden: het is lastig om mensen te porren voor een vrijwilligersfunctie in het bestuur, de (energie)kosten stijgen sterk, er is oneerlijke concurrentie, de bureaucratie is steeds ingewikkelder en gemeenten bieden daarbij weinig ondersteuning.

Het RVVB pleit ervoor om bestuurders meer te ondersteunen en beter in te spelen op hun behoeften. Verduurzaming van accommodaties moet niet aan vrijwilligers van sportverenigingen worden overgelaten, maar lokale overheden moeten dit voor hun rekening nemen. Ook zou er meebetaald moeten worden met de hoge energierekening van dit moment en zouden gemeenten de huurtarieven van sportverenigingen gedurende een aantal jaar moeten bevriezen.

>Ben je vrijwilligers coördinator en zoek je een betaalbare én praktisch ingestoken cursus?
Dan is de basiscursus Vrijwillligerscoördinatie of de verdiepcursus Leidinggeven aan Vrijwilligers de moeite waard.

* Bron: rapport van het Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB)

Met dit artikel wil Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet praktische tips geven voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze gratis nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.