Vrijwilligerswerk is uit. Vrijwilligen is in. Hoe zit dat?

Veel mensen dragen graag hun steentje bij aan de samenleving en om iemand te helpen. Maar liever niet structureel, en er is meer aan de hand.

Verschillen tussen oudere en jongere generatie.

Uit onderzoek van Motivaction in opdracht van NOV blijkt dat waarden als solidariteit, anderen helpen en een steentje bijdragen aan de maatschappij belangrijke drijfveren zijn voor het doen van vrijwilligerswerk. Maar: Deze plichtsgetrouwe waarden zijn typerend voor Nederlanders uit vroegere generaties.

Om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende vrijwilligers beschikbaar blijven zal het vrijwilligerswerk zo ingericht moeten worden dat het appelleert aan de meer individualistische waarden van de jongere generaties. Individualisme betekent niet de afwezigheid van bereidheid om je in te zetten voor anderen. Het betekent wel dat vrijwilligerswerk minder vanuit plichtsgetrouwheid of gemeenschapszin zal worden gedaan maar dat waarden als idealisme, zelfontplooiing, ontdekken en beleven belangrijkere drijfveren worden.

Bij jongere generaties staan meer de individualistische waarden centraal: ze zien graag dat er binnen de vrijwilligersorganisatie meer erkenning en waardering komt voor het werk. Daarnaast zou men graag zien dat er meer aandacht is voor (persoonlijke) begeleiding, geven van feedback op functioneren, persoonlijke ontwikkeling en het leren van nieuwe vaardigheden.

Wat kun je hiermee?

Natuurlijk is de oudere generatie vrijwilligers nog steeds goud waard. Dat zijn de vrijwilligers die zich graag structureel inzetten om activiteiten mogelijk te maken en om hulpbehoevenden te begeleiden. De jongere generatie wil dit ook want zij hebben ook oog voor de medemens. Echter, wel op een andere manier: meer op incidentele basis vrijwilligerswerk doen, graag invullen op tijden die ik zie zitten, en kijken wat kan ik ervan leren en wordt ik daar goed bij begeleid door de organisatie?

Om dit toe te passen in de praktijk is het zinvol om het vrijwilligerswerk bij jouw organisatie flexibeler te maken. Inzetten op incidenteel vrijwilligerswerk door dit flexibeler te maken. Niet meer inzetten op vrijwilligerswerk, maar op vrijwilligen. Eerder schreven we daar deze blog over: 8 tips voor flexibel vrijwilligerswerk.

> Ben je vrijwilligers coördinator en zoek je een betaalbare én praktisch ingestoken cursus?
Dan is onze basiscursus Vrijwillligerscoördinatie of de verdiepcursus Leidinggeven aan Vrijwilligers iets voor jou.

Met dit artikel wil Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet praktische tips geven voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze gratis maandelijkse nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.

Bron: NOV Foto: Flickr/R/DV/RS