Verdiep Cursus Leidinggeven aan Vrijwilligers

Kenniscentrum Vrijwilligers start Verdiep Cursus Leidinggeven aan Vrijwilligers:

>> Direct inschrijven Cursus Leidinggeven aan Vrijwilligers. 

Veel deelnemers aan de basiscursus Vrijwilligerscoördinatie, die je ook bij ons kunt volgen, geven leiding aan vrijwilligers en vragen ons regelmatig: “Hebben jullie ook een cursus Leidinggeven aan Vrijwilligers? Aan zo’n verdiepende cursus zou ik wel behoefte hebben”. Aangezien deze vraag regelmatig terugkomt introduceren we nu de Verdiep Cursus Leidinggeven aan Vrijwilligers.

.

Wat is de Verdiep Cursus Leidinggeven aan Vrijwilligers:

Wanneer je een groep van vrijwilligers coördineert krijg je al snel te maken met leidinggevende taken. Aangezien je met vrijwilligers te maken hebt vergt dit soms veel behendigheid. Als jouw stijl van communiceren en aansturen de vrijwilligers niet aanstaat of als er iets anders aan de hand is in de groep kunnen ze immers zo weer vertrekken.

Kortom, het is belangrijk om bij het begeleiden van vrijwilligers de juiste houding aan te nemen. In deze cursus leer je wat die houding is en hoe je dit in de praktijk toepast. Als dit goed lukt is er van leidinggeven eigenlijk geen sprake meer, maar ga je samen met je vrijwilligers de uitdaging aan.

In deze cursus staat het leidinggeven aan vrijwilligers centraal. Ben je op zoek naar een algemene introductiecursus over Vrijwilligerscoördinatie? Dan is de basiscursus Vrijwilligerscoördinatie daarvoor het meest geschikt. De verdiepende cursus Leidinggeven aan vrijwilligers, die hieronder verder wordt toegelicht, is daarop een logisch vervolg of geschikt als je al enkele jaren werkzaam bent als vrijwilligerscoördinator.

Verdiep Cursus Leidinggeven aan vrijwilligers, vorm en -inhoud:

Deze cursus is gedeeltelijk online en gedeeltelijk fysiek op onze trainingslocatie in Utrecht:

Dag 1: online webinar op 1 oktober van 14:00 – 16:00 uur.
Dag 2: op onze trainingslocatie in Utrecht op 8 oktober 2024 van 10:00 – 16:00 uur.
Dag 3: online webinar op 15 oktober 2024 van 10:00 – 12:00 uur.
Dag 4: op onze trainingslocatie in Utrecht op 5 november 2024 van 10:00 – 16:00 uur.

De eerste editie van deze cursus is begin dit jaar gestart en zat vol. Mocht je mee willen doen, wacht dus niet te lang met inschrijven.

Er wordt uitgebreid ingegaan op praktijksituaties: aan de hand van praktijkvoorbeelden en inbreng van deelnemers worden knelpunten en tips besproken.

De volgende vragen zijn voor jou herkenbaar:

 • Welke leiderschapsstijlen zijn er en welke past bij mij?
 • Welke soorten vrijwilligers zijn er en hoe ga ik daarmee om?
 • Wat moet ik doen om zaken gerealiseerd te krijgen?
 • Hoe stel ik mezelf op in moeilijke situaties?
 • Hoe werk ik aan saamhorigheid onder alle vrijwilligers?
 • Hoe kom ik sterker te staan in de organisatie?
 • Welke handvatten zijn er om vrijwilligers te motiveren?

De volgende situaties zijn voor jou herkenbaar:

Een goede sfeer onder de vrijwilligers vind ik heel belangrijk, daarom vind ik het moeilijk om ze te wijzen op dingen die niet goed zijn of beter kunnen.’

‘Er zitten veranderingen aan te komen, hoe krijg ik vrijwilligers daarin mee?’

‘Er zijn vrijwilligers voor wie het beter is dat ze ermee stoppen, maar hoe krijg ik dat voor elkaar?”

‘De taken die van mij verwacht worden zijn dermate uitgebreid en ingewikkeld, ik red dit niet meer.’

‘Hoe spreek ik vrijwilligers aan op ongepast gedrag?’

‘Ik vind het moeilijk om mijn collega’s van het belang van vrijwilligers te overtuigen, hoe krijg ik dat voor elkaar?’

“Het lijkt wel of mijn collega’s niet begrijpen dat het leidinggeven aan vrijwilligers echt niet makkelijker is dan leidinggeven aan een team van betaalde krachten.”

Cursus Leidinggeven aan vrijwilligers, vorm en -inhoud:

Tijdens de cursus staat het leren door doen centraal. In de cursus wordt theorie afgewisseld met praktijksituaties- en cases. Er is veel ruimte om ervaringen uit te wisselen en om te leren van medecursisten tijdens groepsopdrachten. De cursus wordt deels online via Zoom gegeven, en deels fysiek op onze trainingslocatie in Utrecht (op loopafstand van Utrecht CS). De groep van deelnemers is niet groot, waardoor er volop ruimte is voor het stellen van vragen en ingaan op persoonlijke situaties.

Jouw leerdoelen staan centraal:

Wij vinden het belangrijk dat jij je leerdoelen bereikt bij het volgen van deze cursus. Daarom gaan wij van tevoren met je kijken welke specifieke leerdoelen jij terug wilt zien komen in de cursus. Dit doen we aan de hand van een individuele vraagstelling aan jou, voorafgaand aan de cursus.

Docenten:

Onze docenten zijn mensen uit de praktijk die meer dan 20 jaar ervaring hebben met vrijwilligerswerk en met het leidinggeven aan vrijwilligers. Ze hanteren voorbeelden uit de praktijk en doceren met enthousiasme. Onze docenten hebben ook uitgebreid ervaring in online lesgeven.

Cursus Leidinggeven aan vrijwilligers, resultaat:

Na deze cursus:

 • Weet je wat je eigen stijl van leidinggeven is.
 • Kun je vrijwilligers beter begeleiden bij de uitvoering van hun werkzaamheden.
 • Ga je lastige situaties met vrijwilligers niet meer uit de weg.
 • Ben je goed in staat om op te komen voor je plek in de organisatie.
 • Kun je vrijwilligers aanspreken op hun gedrag en het gesprek aangaan over veranderingen daarin.
 • Kom je op voor je vrijwilligers bij medewerkers.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor medewerkers (MBO+, HBO) met minimaal een jaar ervaring, die leidinggeven aan vrijwilligers zoals: vrijwilligerscoördinatoren, teamleiders, activiteitenbegeleiders, managers, regeltaakhouders enz.

Wil je weten of jouw persoonlijke situatie geschikt is om aan deze cursus deel te nemen? Neem dan contact op met Huub van Dommelen via 040-7009 703 of mail naar: huub.van.dommelen@vrijwilligersaanzet.nl.

Reactie deelnemer Marit: ‘Leerzaam! Duidelijk en leuk!’
Reactie deelnemer Nieke: ‘Leuke sessies. Heldere uitleg. Zou nog wel langer mogen duren 😉 .’
Reactie deelnemer Bianca: ‘Leuk, leerzaam, goede tips, heel afwisselend met zoomfuncties.‘

Wanneer:

De cursus bestaat uit een gedeelte online en een gedeelte op onze trainingslocatie in Utrecht, op loopafstand van Utrecht CS:

Er is een nieuwe editie ingepland voor het najaar met de volgende data:
Dag 1: online webinar op 1 oktober van 14:00 – 16:00 uur.
Dag 2: op onze trainingslocatie in Utrecht op 8 oktober 2024 van 10:00 – 16:00 uur.
Dag 3: online webinar op 15 oktober 2024 van 10:00 – 12:00 uur.
Dag 4: op onze trainingslocatie in Utrecht op 5 november 2024 van 10:00 – 16:00 uur.

Kosten:

De kosten voor deze cursus: € 865,= ex. BTW. Dit is inclusief koffie, thee, versnaperingen en een lunch tijdens de fysieke trainingsdagen.

Certificaat:

Als deelnemer aan de Cursus Leidinggeven aan Vrijwilligers ontvang je na afloop het Certificaat Leidinggeven aan vrijwilligers, op jouw naam gesteld. Dit certificaat heeft een onbeperkte geldigheidsduur en zit bij de kosten inbegrepen.

Inschrijven* voor de Cursus Leidinggeven aan Vrijwilligers

*Op deze cursus zijn de Algemene voorwaarden cursussen en opleidingen van toepassing, welke op verzoek gratis worden toegezonden.

11 veel gestelde vragen over de cursus Leidinggeven aan Vrijwilligers:

Lees in dit artikel 11 veel gestelde vragen (en antwoorden) over de Cursus Leidinggeven aan Vrijwilligers.

Contact voor meer informatie Cursus Leidinggeven aan Vrijwilligers:

Voor meer informatie over de cursus Vrijwilligers kunt u contact opnemen met Huub van Dommelen tel. 040-7009 703 E-mail: huub.van.dommelen@vrijwilligersaanzet.nl.

Leergang Vrijwilligers Coördinatie in de Praktijk