6 tips om vrijwilligers te boeien en binden

6 tips om vrijwilligers te boeien en binden

Meestal is het niet eenvoudig om nieuwe vrijwilligers te werven. Des te meer reden dus om maximaal in te zetten op het boeien en binden van je bestaande vrijwilligers. In dit artikel 6 tips.

De uitdaging om vrijwilligers te boeien en aan je organisatie te binden is groot. Al wordt o.a. door Willem Jan de Gast betoogt dat we moeten ophouden met vrijwilligers te boeien en binden. Daarom voor alle duidelijkheid: in dit artikel verstaan wij onder boeien en binden ‘vrijwilligers geïnteresseerd en gemotiveerd te houden in het vrijwilligerswerk wat ze doen bij jouw organisatie’.

Hieronder 6 tips om je vrijwilligers te boeien en binden:

6 tips om vrijwilligers te boeien en binden:

Waardering uiten.

Het lijkt vanzelfsprekend, maar iedereen en dus ook de vrijwilliger wordt graag gewaardeerd. Persoonlijk, in woorden maar ook met een uitstapje, een kerstpakket of een verjaardagskado.

Luisteren en motiveren.

Dit kan op verschillende manieren. Luisteren naar wat een vrijwilliger meemaakt en hoe het met ze gaat. Maar ook luisteren naar wat ze te vertellen hebben over hoe dingen eventueel anders of beter kunnen in de werkzaamheden die moeten gebeuren, of ideeën die ze hebben over de afdeling waar ze werkzaam zijn.

Communiceren en registreren.

Communiceer duidelijk richting vrijwilligers wat er wel, en wat er niet van ze verwacht wordt. Ook als dingen anders moeten, of nieuwe werkzaamheden. Betrek de vrijwilliger erbij en vraag naar hun mening. Houd structureel aandacht voor deze communicatie door ze bijvoorbeeld te betrekken bij teamoverleg of in een periodiek voortgangsgesprek. Om dit allemaal goed te kunnen doen kan een registratietool uitkomst bieden.

Vrijwilligers zichzelf laten indelen.

Bied ruimte aan vrijwilligers door ze hun werkzaamheden zoveel mogelijk zelf in te laten delen. Zodanig, dat het past bij hun andere bezigheden.  Ruimte bieden betekent ook: Vraag of ze andere interessegebieden of competenties hebben waarop ze ingezet willen worden. Dit kan prettig zijn voor zowel de organisatie als de vrijwilliger zelf.

Scholen.

Vrijwilligers doen hun werkzaamheden met plezier en proberen dit zo goed mogelijk te doen. Daarvoor kan het nodig zijn dat ze op onderdelen worden bijgeschoold. Bijvoorbeeld een training Presenteren, of een workshop Gastgerichtheid. Als daar ruimte voor is ontstaat een win win situatie: de organisatie heeft een beter functionerende vrijwilliger en de vrijwilliger kan zich ontwikkelen en houdt commitment met de organisatie.

Bied maatwerk.

Daar waar het kan: bied maatwerk. Dat kan te maken hebben met het werk en de tijden waarop een vrijwilliger ingezet wil worden. Maar ook op het gebied van scholing, begeleiding en beloning. Als een vrijwilliger daarin iets te kiezen heeft, of als er zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met haar of zijn voorkeur(en) zal de vrijwilliger langer blijven.

>> Wil je over dit onderwerp meer te weten komen? Doe dan mee aan de Basis Cursus Vrijwilligers Coördinatie.

Met dit artikel wil Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet praktische tips geven voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.