Belastingdienst opent website met ANBI Loket*

De Belastingdienst heeft een website geopend met een loket voor het inwinnen van ANBI informatie. Het loket is bedoeld voor kleine en middelgrote aanvragers van een ANBI-status.

Bezoekers van de website kunnen via het loket contact opnemen met deskundigen over ANBI. Op de website wordt praktische uitleg gegeven over het opzetten van een organisatie voor het algemeen nut en de eisen die daaraan worden gesteld.

ANBI: algemeen nut beogende instelling is een instelling met bepaalde belastingvoordelen in Nederland.

Via de informatie op de website worden geïnteresseerden meegenomen in het aanvraagproces van een ANBI. Bij het doorlopen van de stappen in het aanvraagproces op de website wordt duidelijk of aan de eisen voor ANBI wordt voldaan en of de aanvraag succesvol zal zijn. Het loket is niet bedoeld voor de professionele adviseur(s) van grote ANBI’s of voor het indienen van vooroverleg.

In Nederland zijn op dit moment ongeveer 45.000 ANBI’s ingeschreven. Hier zitten goede doelen bij maar ook culturele organisaties, verenigingen en stichtingen.

> Ben je vrijwilligers coördinator en zoek je een betaalbare én praktisch ingestoken cursus?
Dan is onze basiscursus Vrijwillligerscoördinatie of de verdiepcursus Leidinggeven aan Vrijwilligers iets voor jou.

* Bron: fondsenwerving.nl