De 6 B’s helpen om je vrijwilligers te coördineren*.

De 6 B’s is een model wat je helpt om overzicht te houden bij het coördineren van je vrijwilligers. Het is gemakkelijk toe te passen in de praktijk:

Je ziet hierboven 3 pijlen staan: instroom, doorstroom en uitstroom. Vrijwilligers komen de organisatie binnen (instroom), zetten zich in en ontwikkelen zich (doorstroom) en zullen op een gegeven ogenblik de organisatie verlaten (uitstroom).

De 6B’s die je helpen om het overzicht te houden bij het coördineren van je vrijwilligers kun je in de 3 pijlen plaatsen:

1e pijl – Bezinnen en Binnenhalen:
Bezinnen gaat over de vraag ‘Wat wil je vrijwilligers laten doen in je organisatie en wat niet?’ Binnenhalen is natuurlijk het werven van vrijwilligers: hoe heb je dat georganiseerd?

2e pijl – Begeleiden, Belonen en Behouden:
Als vrijwilligers eenmaal actief zijn spelen de vragen: hoe heb je de begeleiding georganiseerd, hoe beloon je je vrijwilligers en: wat kun je allemaal doen om te zorgen dat het interessant blijft voor je vrijwilligers (behouden).

3e pijl – beëindigen:
Als er vrijwilligers zijn die de organisatie verlaten wil je dit netjes geregeld hebben: met een exit interview bijvoorbeeld. Want je weet: tevreden vrijwilligers (ook al gaan ze weg) leiden tot nieuwe vrijwilligers.

Hoe kunnen de 6B’s voor jou behulpzaam zijn?

Het helpt om je regelmatig, bijvoorbeeld eenmaal per kwartaal – af te vragen: hebben we als organisatie de 6 B’s goed op orde? Of is er door de waan van de dag misschien te weinig aandacht geweest voor 1 van de 6 B’s die ertoe doen bij de coördinatie van vrijwilligers?

Hoe je de 6B’s ook kunt gebruiken is als er zich iets voordoet wat niet helemaal lekker loopt. Bijvoorbeeld er komen klachten dat vrijwilligers toch wel veel worden ingezet, ook voor werk wat eigenlijk door beroepskrachten moet gebeuren. Dat kan te maken hebben met de B van begeleiden. Maar het kan ook te maken hebben met de B van Bezinnen: waarvoor willen wij vrijwilligers inzetten in de organisatie en waarvoor niet?

Omdat de 6B’s goed helpen om het overzicht te bewaren bij het coördineren van vrijwilligers kun je deze prima als leidraad gebruiken in je werk als vrijwilligerscoördinator.

In de Basis Cursus Vrijwilligerscoördinatie staan we aan de hand van praktijkcases stil bij het toepassen van het model van de 6B’s.

> Ben je vrijwilligers coördinator en zoek je een betaalbare én praktisch ingestoken cursus?
Dan is onze basiscursus Vrijwillligerscoördinatie of de verdiepcursus Leidinggeven aan Vrijwilligers iets voor jou.

Met dit artikel wil Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet praktische tips geven voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.

* De 6B’s is een model wat door Arcon is uitgebracht.