Vrijwilligersvergoeding omhoog naar 1700 Euro

Vrijwilligersvergoeding omhoog naar 1700 Euro

Vrijwilligersvergoeding omhoog van 1500 naar 1700 Euro per jaar​.

Veel Nederlanders doen vrijwilligerswerk. Soms krijgen ze daarvoor een vergoeding. Zolang die vrijwilligersvergoeding binnen vastgestelde grenzen blijft, hoeft daarover geen belasting te worden betaald. Worden die grenzen overschreden, dan vindt de Belastingdienst dat er geen sprake is van een vrijwilligersvergoeding. De vergoeding wordt dan belast voor de loon- en inkomstenbelasting. 

Er zijn organisaties die voldoende geld hebben om hun vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding te geven. Maar de meeste organisaties niet. Een organisatie is niet verplicht een vergoeding te geven. De vergoeding moet zo laag zijn dat het niet te vergelijken is met het werk dat je doet.

De Belastingdienst heeft regels die bepalen of iemand wel of niet een vrijwilliger genoemd mag worden. Er zijn ook regels over de hoogte van vergoedingen voor vrijwilligers. Binnen die regels is geen loonbelasting/heffing of inkomstenbelasting verschuldigd.

Om welke bedragen gaat het?
Voor vrijwilligers van 22 jaar en ouder is de vergoeding per uur maximaal € 4,50 (met een maximum van € 170,– per maand en maximaal € 1700,– per jaar).

Voor vrijwilligers onder de 22 jaar is dit maximaal € 2,75 per uur (met een maximum van € 170,– per maand en maximaal € 1700,– per jaar).

Ook voor mensen met een uitkering in het kader van de Participatiewet (voorheen de Bijstand) geldt dan per uur maximaal € 4,50 met een maximum van € 170,– per maand oplopend tot maximaal € 1700,– per jaar.

Goed om te weten: de maximumbedragen voor de vrijwilligersvergoeding gelden per persoon. Stel dat iemand voor meer organisaties vrijwilligerswerk doet, dan mag die persoon van alle organisaties samen niet meer ontvangen dan het belastingvrije maximum van 1700 Euro per jaar.

Richtlijnen Belastingdienst
De Belastingdienst stelt bepaalde eisen aan het maximum dat vrijwilligers aan vergoeding mogen ontvangen zonder de verplichting om hierover belasting af te dragen.
Krijg je een vrijwilligersvergoeding en komt deze boven de vastgestelde normbedragen uit? Dan heeft dit mogelijk gevolgen voor jouw belastingaangifte.
In sommige gevallen kun je je vrijwilligersvergoeding indienen als een aftrekbare gift. Het is belangrijk om de richtlijnen van de Belastingdienst goed in de gaten te houden.

Meer informatie over vrijwilligersvergoedingen, voor organisaties èn voor vrijwilligers vind je op www.belastingdienst.nl

Met dit artikel wil Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet praktische tips geven voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.

Vrijwilligersvergoeding naar maximaal 1700 Euro per jaar | Kenniscentrum vrijwilligers