Vrijwilligers vrijwilligerswerk Kenniscentrum Vrijwilligers

Oudere vrijwilligers willen helpen en zelf iets nieuws leren

Ouderen die vrijwilligerswerk doen, doen dit om anderen te helpen én om zelf iets nieuws te leren. Houd je daarmee rekening bij het werven, dan helpt dit om ouderen te interesseren voor vrijwilligerswerk. Dat concludeert onderzoeker Jacobien Niebuur van de afdeling epidemiologie van het Universitair medisch Centrum Groningen in haar proefschrift over deelname aan vrijwilligerswerk in Nederland.

Het onderzoek van provendus Jacobien Niebuur richtte zich op vragen als, ‘wie doet vrijwilligerswerk, en waarom? En hoe kunnen we mensen stimuleren om vrijwilligerswerk te gaan doen?’

Niebuur verzamelde met behulp van Lifelines, het grootschalig bevolkingsonderzoek onder inwoners van Noord-Nederland, informatie over deelname aan vrijwilligerswerk onder mensen van 60 jaar en ouder.

Daaruit bleek dat ouderen die vrijwilligerswerk doen, dit vooral doen om anderen te helpen en om zelf iets nieuws te leren. Ook bleek er een grote groep mensen te zijn die geen vrijwilligerswerk deed, maar wel bereid zijn dit te doen als ze hiervoor gevraagd worden.

Niebuur adviseert organisaties om vrijwilligers op een meer uitnodigende manier te werven. “Nu zie je vaak dat vrijwilligers worden geworven vanuit een hulpvraag. Door in vrijwilligersvacatures meer nadruk te leggen op wat het werk de vrijwilliger kan bieden, en door mensen persoonlijk te benaderen, kunnen organisaties hun vrijwilligersbestand mogelijk uitbreiden.”

> Lees ook: 20 tips om vrijwilligers te werven

>Ben je vrijwilligers coördinator en zoek je een betaalbare én praktisch ingestoken cursus?
Dan is de Cursus ‘Vrijwilligers Coördinatie In 2 Dagen’ Iets voor jou

Met dit artikel wil Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet praktische tips geven voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.