Maximale vrijwilligersvergoeding 2024 verhoogd naar 2.100 euro per jaar*

Maximale vrijwilligersvergoeding 2024 verhoogd naar 2.100 euro per jaar*.

De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding is per 1 januari 2024 gestegen van van € 1.900 naar € 2.100,=.

Een organisatie kan vrijwilligers een onbelaste vrijwilligersvergoeding geven. Over dit bedrag hoeft een organisatie geen belasting en premies te betalen. In 2023 kon een organisatie een maximale vergoeding geven van € 1.900. Per 1 januari 2024 is dit maximale bedrag verhoogd naar € 2.100.

De vergoeding per maand bedraagt in 2024 € 210,=. Dat was € 190,=.

Betaal je de vrijwilliger een hogere vergoeding, dan is deze alleen onbelast als je de vergoeding geeft om de kosten te vergoeden die de vrijwilliger gemaakt heeft voor het uitvoeren van het vrijwilligerswerk.

Maximale vrijwilligersvergoeding 2024 – Voorwaarden.

Om gebruik te kunnen maken van de regels die de fiscus stelt voor een onbelaste vrijwilligersvergoeding moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je organisatie valt niet onder de vennootschapsbelasting of je organisatie is daarvan vrijgesteld.
  • Je organisatie is een sportvereniging of sportstichting, of een algemeen nut beogende instelling (ANBI status), en de vrijwilliger is niet bij je organisatie in dienst.
  • De vrijwilliger voert de werkzaamheden niet uit voor zijn of haar beroep.
  • De vergoeding die de vrijwilliger voor het werk krijgt is een vergoeding die niet in verhouding staat tot de omvang en de tijd die het gedane werk in beslag neemt.

In de praktijk zie je dat steeds meer organisaties ertoe overgaan om een vrijwilligersvergoeding uit te keren aan vrijwilligers. 2 vormen zijn populair:

  • Vrijwilligersvergoeding in de vorm van een reiskostenvergoeding. De OV kosten worden dan vergoed of er is een bedrag per kilometer wat de vrijwilliger mag declareren.
  • Vrijwilligersvergoeding in de vorm van een bedrag per keer dat men komt “vrijwilligen”. Denk bijvoorbeeld aan € 2,50 per dienst die een vrijwilliger draait.

> In onze Facebookgroep Vrijwilligerscoördinatie kun je discussiëren en vragen stellen over dit onderwerp.
Ga meteen naar de Facebookgroep Vrijwilligerscoördinatie en word lid of kijk hier voor meer informatie.

> Ben je vrijwilligers coördinator en zoek je een betaalbare én praktisch ingestoken cursus?
Dan is onze basiscursus Vrijwillligerscoördinatie of de verdiepcursus Leidinggeven aan Vrijwilligers iets voor jou.

Met dit artikel wil Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet praktische tips geven voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.